Skoči do osrednje vsebine

Raziskovanje v TKOJ

MCPR (Marketing Communications and Public Relations) Research

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Podrobneje so obravnavane naslednje teme:? 1) Vloga in pomen raziskovanja v tržnem komuniciranju in odnosih z javnostmi. Razvoj. Organiziranost. Etika v TKOJ raziskavah.? 2) Naročniki in simptomi. Od vsebinskih do raziskovalnih problemov. Cilji raziskave. Nacˇrt raziskave: spoznavne, opisne in vzorcˇne raziskave. Kombiniranje in optimiziranje načrtov. 3) Zasnova zbiranja podatkov. Sekundarni podatki. Internet. Presoja primernosti in uporabnosti. Primarni podatki. Intervjuji. Skupinske diskusije. Projekcijske tehnike. Anketiranje. Nacˇrtovanje vprašalnika. Merjenje. Vzorcˇni nacˇrt in vzorcˇenje.?Veljavnost in zanesljivost. 4) Analize intervjujev, fokusnih skupin in projekcijskih tehnik. Univariatne in bivariatne statistične analize z SPSSom. Statistično sklepanje. Raziskovalno porocˇilo in predstavitev rezultatov. Vizualizacije. Povzemanje in povezovanje rezultatov. Svetovanje.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava