Skoči do osrednje vsebine

Zgodovina medijev

Media History

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 15 ur vaj, 15 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Maruša Pušnik

    Učitelji predmeta:

  • asist. Anamarija Šiša

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava informacijske revolucije v zgodovini razvoja medijskega komuniciranja. Poudarek je na družbeni in kulturni zgodovini tiska in elektronskih medijev v svetovnem in slovenskem prostoru, pri čemer bomo tehnološke, ekonomske, politične in kulturne vidike razvoja medijev postavljali v širši zgodovinski kontekst. Pri predmetu bomo kritično ovrednotili številne razvojne spremembe množičnih medijev, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale družbene in politične skupnosti ter prestrukturirale vsakdanja življenja ljudi. Predmet bo predstavil tiste pomembnejše zgodovinske mejnike, ki so odločilno spremenili obliko, vsebino in funkcijo medijev kot tehnologij, družbenih institucij in kulturnih prostorov, ter se tako pomikal na osi razvoja od hieroglifov prek Gutenberga do Googla. Pri tem nas bo zanimalo, kakšne so bile širše družbene in kulturne posledice sprememb v komuniciranju oziroma na kakšne načine so različne oblike medijskega komuniciranja skozi zgodovino preoblikovale odnose med ljudmi, vzorce in načine družbene interakcije in sociabilnosti ter reorganizirale družbo in njene številne sfere. Predmet bo tako obravnaval zgodovinsko vlogo medijskega diskurza in tehnologije pri oblikovanju temeljev, na katerih se je vzpostavila sodobna medijska družba.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.04.2023