Skoči do osrednje vsebine

Medijska občinstva

Media Audiences

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 0 ur vaj, 60 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Dejan Jontes

    Učitelji predmeta:

  • prof. dr. Breda Luthar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije

Kratka vsebina predmeta:

Delo pri predmetu bo organizirano v naslednje tematske sklope: a. Uvod v medijsko občinstvo: zgodnje raziskovanje občinstva/ tradicija učinkov; preoblikovanje medijske potrošnje v digitalni kulturi; b) Agenda setting in okvirjanje; c) Tradicija uporab in gratifikacij; d) Kulturni indikatorji &kultivacijska teorija e) Recepcijske študije /spol in domestična uporaba medijev f) Sociologija kulturne potrošnje g) Komercialno raziskovanje občinstva in vloga medijske industrije h) Nova medijska občinstva, kulturna fragmentacija in privatizacija medijske tehnologije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.04.2023