Skoči do osrednje vsebine

Medijska kritika

Media critique

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (0 ur predavanj, 30 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

  Učitelji predmeta:

 • asist. Anamarija Šiša
 • izr. prof. dr. Ilija Tomanić-Trivundža

Vrsta:

Izbirni splošni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
 • *univerzitetni program Sociologija
 • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Pri predmetu študenti_ke pridobijo osnovna teoretska in metodološka znanja za kritično razumevanje medijskih vsebin. Poudarek bo na spozavanju osnovnih teoretskih pojmov (reprezentacija, ideologija, hegemonija, mit in identiteta, žanr), ki jih uporabljamo za kritično razumevanje medijskih vsebin. Študenti_ke bodo teoretske pojme spoznavali skozi analize konkretnih aktualnih primerov medijskega rasizma, ksenofobije, seksizma, etnocentrizma, nacionalizma ipd. Konkretne analize bodo vršili s pomočjo pri predmetu pridobljenih metodoloških znanj, predvsem osnov multimodalne analize, analize uokvirjanja, žanrske analize, analize diskurza in narativne analize.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 18.04.2023