Skoči do osrednje vsebine

Uvod v jezik stroke - francoščina

Introduction to the language for specific purposes - French

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Mojca Jarc

Vrsta:

Izbirni splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

  Izvedba na:

 • *univerzitetni program Družboslovna informatika
 • *univerzitetni program Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije
 • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi
 • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti
 • *univerzitetni program Mednarodni odnosi
 • *univerzitetni program Novinarstvo
 • *univerzitetni program Obramboslovje
 • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava
 • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

1. Branje in analiza avtentičnih družboslovnih besedil (učbeniki, monografije, članki v znanstvenih in strokovnih revijah, listine); 2. Naloge za usvajanje in širjenje temeljnega družboslovnega besedišča in terminologije v francoskem jeziku; 3. Vaje v koherentnem povzemanju pisnih in ustnih sporočil; 4. Vaje v uporabljanju slovničnih in funkcionalnih jezikovnih struktur, značilnih za področje družboslovja; 5. Obravnavanje načel učinkovitega javnega nastopanja v francoskem jeziku.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 12.06.2023