Skoči do osrednje vsebine

Identitete

Identities

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Marjeta Mencin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študente_ke seznanja s teorizacijami identitete in sebstva, z mehanizmi in procesi, v katerih človeško bitje postane oseba in samozavedajoče se bitje. Temeljna teoretska izhodišča predmeta so teorizacije identitete v simbolnem interakcionizmu, Foucaultova teorizacija razmerij med oblastjo, vednostjo in tehnologijami sebstva, Althusserjeva teorizacija ideologije in ideološke interpelacije ter psihoanalitska teorija identifikacije. Identiteto pojmuje kot nikdar dokončan proces, v katerem človeško bitje nenehno (pre)oblikuje svoj odnos do družbenih pozicij, kamor se umešča oz. kamor ga umeščajo mimo njene/njegove volje, proti njeni/njegovi volji ali z njeno/njegovo privolitvijo. Poudarja družbeno posredovanost individualnega občutka identitete oziroma sebstva: s pričakovanji drugih, (protislovnimi in ambivalentnimi) identifikacijami, z družbenimi kategorizacijami, družbenimi in zakonskimi normami, z vednostmi o človeku. Izpostavlja koncept razlike kot pogoja identitete in neizbežnost protislovij, ki izvirajo iz tega. Študent_ke seznanja z glavnimi osmi, okrog katerih potekajo procesi stigmatizacije, diskriminacije in podrejanja posameznic in posameznikov in skupin zaradi njihovih odstopanj od norm koristnosti, uporabnosti, od normalnega. Predmet študent_ke seznanja s koncepti in praksami oblikovanja skupnostnih identitet in identitetnih politik in kritično analizira emancipacijske boje, utemeljene na identifikacijah s sociološkimi kategorijami.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.05.2023