Skoči do osrednje vsebine

Gospodarsko pravo

Corporate Law

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Barbara Rajgelj

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Helena Kovačič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

(I) Gospodarsko statusno pravo: opredelitev gospodarskega prava in pravnih virov, pravna subjektiviteta, pridobitna dejavnost, velikost gospodarskih družb, firma, sedež, dejavnost, zastopniki, odgovornost za obveznosti in spregled pravne osebnosti, register gospodarskih družb, poslovna skrivnost, prepoved konkurence in konflikt interesov, samostojni podjetnik, družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, dvojna družba, komanditna delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba, prenehanje gospodarskih družb. (II) Gospodarsko pogodbeno pravo: načela obveznostnega prava, predpostavke za sklenitev pogodbe, spremembe in prenehanje pogodbe, spremenjene okoliščine, prodajna pogodba, podjemna pogodba, avtorska pogodba, licenčna pogodba, odškodninsko pravo. (III) Konkurenčno pravo: protimonopolno pravo in pravo zatiranja nelojalne konkurence, opredelitev omejevanja konkurence, sistem generalnih klavzul, eksemplifikativno našteti primeri zlorabe, kartelni sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, zloraba prevladujočega položaja na trgu, pravo nelojalne konkurence. (IV) Pravo intelektualne lastnine: ustavno varstvo pravic znanstvene, raziskovalne in izumiteljske ustvarjalnosti, Pariška konvencija o varstvu industrijske lastnine, pravni viri izumiteljstva v RS, pravna opredelitev izuma in patenta, izjeme in prepovedi patentnega varstva, trajanje patenta in patenta s skrajšanim trajanjem, izum in patent, značilnosti izumov ustvarjenih v delovnem razmerju, model, znamka, geografska označba, avtorske in sorodne pravice.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava