Skoči do osrednje vsebine

Politične stranke in strankarski sistemi

Political parties and party systems

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Krašovec

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Definicije, teorije in modeli nastanka in razvoja političnih strank; funkcije strank; ideologije strank, ideološko politične cepitve in “strankarske družine”; organizacijske zvrsti političnih strank (tipologija strank); interne značilnosti političnih strank (članstvo, notranja demokracija, integracija in problem frakcij, financiranje strank); stranke kot organizacije, profesionalizacija in birokratizacija strank; stranke in družbene skupine; zvrsti strankarskih sistemov (kriteriji in tipologije); volilni sistemi kot determinante strankarskih sistemov; interakcija med strankarsko, volilno in parlamentarno areno; stranke kot igralci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; kriza političnih strank v osemdesetih letih; nastanek “novega tipa” političnih strank; politične stranke v parlamentarni areni in koalicijsko obnašanje; razvoj političnih strank na Slovenskem od 19. stol. naprej in razvoj sodobne strankarske arene v Sloveniji; posebnosti strank v različnih delih sveta; prehodi v demokracijo in posebnosti razvoja strank; mednarodno povezovanje strank in njihovo delovanje na nadnacionalni (EU) ravni.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 03.03.2023