Skoči do osrednje vsebine

Matematika

Mathematics

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Damjan Škulj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

1. Linearna algebra: linearni sistemi, matrike, vektorji, lastne vrednosti in lastni vektorji, uporaba v statistiki; 2. Funkcije ene realne spremenljivke: osnovni pojmi, odvod, iskanje ekstremov, nedoločeni in določeni integral; 4. Verjetnostni račun: osnovni pojmi, pogojna verjetnost, Bayesova formula, slučajne spremenljivke, pričakovana vrednost in varianca

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava