Skoči do osrednje vsebine

Kvalitativne metode raziskovanja

Qualitative Research Methods

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Jernej Pikalo

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Marinko Banjac

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi pristopi h kvalitativnemu preučevanju politoloških problemov. Predmet ima štiri cilje: predstaviti in razložiti vprašanja in probleme filozofije znanosti in družbenih ved; kritično oceniti različne kvalitativne pristope in metode preučevanja politoloških problemov; razviti načela dobrega raziskovanja v politični teoriji; ter prikazati in uporabiti vrsto metod, ki so za tako preučevanje potrebne. Predmet je vsebinsko razdeljen v tri sklope. Prvi sklop predstavlja ključne probleme filozofije znanosti in filozofije družbenih ved. Drugi sklop predstavi in kritično ovrednoti kvalitativne pristope in metode preučevanja teoretičnih politoloških problemov (behaviorizem, institucionalizem, interpretativna teorija, marksizem, normativna teorija, teorije diskurza itn.). Tretji sklop se osredotoči na praktično uporabo predstavljenih metod in pristopov za zasnutek raziskovanja na področju politologije.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava