Skoči do osrednje vsebine

Strokovna nemščina II

German for specific purposes II

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. mag. Matej Šetinc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Obravnavanje kompleksnejših besedil s področja mednarodnih odnosov in evropskih študij; nemško notranje-politično prizorišče in aktualni trendi na njem, aktualne nemške politike na področju migracij, terorizma, Nemčija in njena mednarodna vloga. Mednarodne organizacije, njihov ustroj, vloga in funkcija. Naloge za usvajanje in širjenje področno specifičnega besedišča in terminologije; Slovnične vaje in v navezavi nanje obravnavanje jezikovnih funkcij, značilnih za strokovno razpravo (argumentiranje, postavljanje hipotez, izražanje nasprotnega mnenja, navajanje citatov, posploševanje, primerjanje itd); Vaje v slušnem razumevanju; Vaje v bralnem razumevanju Vaje v formuliranju daljših besedil

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava