Skoči do osrednje vsebine

Strokovna nemščina

German for specific purposes

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. mag. Matej Šetinc

Vrsta:

Izbirni - splošni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Novinarstvo
  • *univerzitetni program Obramboslovje
  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države
  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

1. Obravnavanje kompleksnejših besedil s področja družbenih ved; aktualne nemške politike na področju migracij, terorizem, Nemčija in njena mednarodna vloga. 2. Slovnične vaje in v navezavi nanje obravnavanje jezikovnih funkcij, značilnih za strokovno razpravo (argumentiranje, postavljanje hipotez, izražanje nasprotnega mnenja, navajanje citatov, posploševanje, primerjanje itd); 3. Naloge za usvajanje in širjenje področno specifičnega besedišča in terminologije; 4. Vaje v slušnem razumevanju; 5. Vaje v bralnem razumevanju; 6. Vaje v formuliranju daljših besedil; 7. Ustne predstavitve seminarskih nalog, delo v projektnih skupinah.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava