Skoči do osrednje vsebine

Strokovna francoščina II

French for specific purposes II

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

lekt. dr. Mojca Jarc

Vrsta:

Izbirni - strokovni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Mednarodni odnosi

Kratka vsebina predmeta:

Obravnavanje zahtevnejših besedil s področja mednarodnih odnosov in evropskih študij; Naloge za usvajanje in širjenje področno specifičnega besedišča in terminologije; Vaje v koherentnem povzemanju in tvorjenju pisnih in ustnih sporočil (povzemanje in parafraziranje); Vaje v prevajanju; Vaje v slušnem razumevanju; Obravnavanje jezikovnih funkcij značilnih za strokovno razpravo (argumentiranje, postavljanje hipotez, izražanje nasprotnega mnenja, navajanje citatov, posploševanje, primerjanje itd.)

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 12.06.2023