Skoči do osrednje vsebine

Sociologija družin

Sociology of families

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Alenka Švab

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Študenti_ke se seznanijo s teoretsko konceptualizacijo sociološkega razumevanja družin (tipologije, definicije konceptualizacije družine in družinskih razmerij) ter z metodologijami in tehnikami raziskovanja družin v sociologiji. Med teoretskimi pristopi zavzema osrednje mesto predstavitev standardne sociološke teorije družine (Parsons) in njena sodobna kritična refleksija. Posebna pozornost je namenjena predstavitvi raziskovalnih metod, ki so specifične za to področje (trigeneracijskim družinskim zgodovinam, longitudinalnim študijam družinskega življenja, analize življenjskih potekov ipd.). Predstavljeni so novejši pristopi, ki so močno vplivali na sodobno sociologijo družine (socialna zgodovina družine, "britanska" in "francoska" šola, feministične teorije in pristopi). Analizirani so aktualni trendi razvoja družinskega življenja v Sloveniji in Evropi (pluralizacija družinskih oblik in načinov življenja, upadanje rodnosti, razveznost, poročnost/partnerstva, nove oblike starševstva, spremembe v družinskih potekih). Posebna pozornost je usmerjena v obravnavo novih družinskih aranžmajev, ki segajo preko klasičnega modernega razumevanja dvostarševske družine kot neo-lokalne skupnosti, ter t.i. »post-družinskih« družinskih formacij, ki niso osnovane na podlagi seksualnih razmerij in bioloških vezi med člani_cami družine, temveč na skrbstvenih razmerjih.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 11.04.2023