Skoči do osrednje vsebine

Sociologija družbenih problemov

Sociology of social problems

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Andreja Živoder

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija
  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Družbene probleme obravnavamo v njihovem družbenem kontekstu ter predstavimo sociološke pristope k obravnavi družbenih problemov. Tako bodo študenti spoznali sociološke teorije, ki nudijo različne razlage družbenih problemov in opredelitve družbenih problemov. Spoznali bodo načine posredovanja, vplivanja in naslavljanja družbenih problemov; pomen strukturnih in osebnih dejavnikov; ter analitično razumevanje procesov priznavanja družbenih problemov in odzivanja nanje; izvedbena mešanica in vloga različnih akterjev pri tem procesu. Predstavljeni bodo različni akterji in njihova moč pri definiranju in obravnavi problemov, posebej vloga medijev, javnega mnenja, strokovnjakov; ter podrobneje predstavitev izbranih družbenih problemov. Na specifičnih primerih bodo seznanjeni z vlogo raziskovanja pri analizi in obravnavi družbenih problemov; uporabno in kritično raziskovanje; raziskovalni načrt in uporaba primernih raziskovalnih metod.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.06.2023