Skoči do osrednje vsebine

Branje in pisanje tekstov

Reading and writing texts

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Ksenija Šabec

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Celoletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Predmet je usmerjen v branje in pisanje tekstov kot medsebojno povezanih procesov, kar pomeni, da se študenti na podlagi prebranih besedil učijo pisati tekste (s poudarkom na znanstvenih, strokovnih, esejskih). Branje seznanja študente s temami, idejami, problemi in izpopolnjuje njihovo sposobnost kritičnega in analitičnega razmišljanja. Poleg tega branje istih tekstov tudi osredinja, fokusira diskusijo v predavalnici in posreduje vsebine, o katerih študenti lahko pišejo. Pisanje kot aktivna oblika učenja jih seznanja z organizacijo, sintakso in jezikom, pri čemer mora biti avtor besedila ustvarjalec svojega razmišljanja in istočasno tudi njegov zapisovalec. Študenti se bodo ukvarjali s pisanjem kot hkratnim procesom in produktom, ki mora biti obenem strukturirano, natančno, jedrnato in jezikovno ustrezno. Na podlagi lastnih in tujih besedil bodo seznanjeni z razliko med dejstvi in vrednotenjem ter z normami znanstvenega pisanja in akademske poštenosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava