Skoči do osrednje vsebine

Analiza politik

Policy Analysis

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Meta Novak

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Teoretična in historična opredelitev “policy analize”; "policy analiza" o in v "policy procesu"; uporabnost "policy analize"; "policy proces" in "policy ciklus" (opredelitve, faze); opredelitve "policy problema", oblikovanje javnega in uradnega političnega dnevnega reda ter reševanje societalnih problemov; determiniranost "policy procesa" s kontekstualnimi določnicami; "policy igralci", "policy arena", "policy omrežje"; "policy analitične enote" – zvrsti in njihove vloge v oblikovanju in izvajanju javnih politik; modeli za analizo politik; tipi javnih politik; javnopolitični mehanizmi oz. instrumenti, nacionalne posebnosti v njihovi uporabi; dileme glede vloge države; vloga vrednot v "policy analizi"; različne vloge "policy analitikov" glede na okolje, kjer delajo; profesionalne etične dileme analitikov političnih procesov oziroma politik. Študenti bodo pri predmetu novo znanje aplicirali na konkretnih primerih javnih politik.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 14.04.2023