Skoči do osrednje vsebine

Mikroekonomija za marketing in odnose z javnostmi

Microeconomics for Marketing and Public Relations

Obseg predmeta:

9,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 20 ur seminarjev, 10 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Borut Marko Lah

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Makroekonomski pomen marketinga in oglaševanja: klasično in keynesiansko pojmovanje marketinga in oglaševanja. Obravnava empiričnih makroekonomskih kazalcev oglaševanja. Okvirno poznavanje ekonomskih kazalcev EU, slovenskih trgov ter poslovanja podjetij. Mikroekonomija za marketing: uvod - okvirna predstavitev računovodskih izkazov podjetij. Neoklasična mikroekonomska teorija (teorija podjetja, teorija potrošnika) zasnovana na modelu popolnega trga in konkurence: aplikacije in implikacije za specifične trženjske koncepte oziroma situacije. Problematika potrošnikove racionalne izbire. Analiza obnašanja podjetja ter optimizacija oglaševalskih akcij in odnosov z javnostmi in drugih tržno komunikacijskih dejavnosti (Dorfman Steinerjev teorem) v različnih konkurenčnih strukturah: različice oligopola, monopola in monopolistične konkurence. Heterodoksne mikroekonomske teorije in implikacije za marketing, oglaševanje in odnose z javnostmi. Kritične teorije trženjskih dejavnosti. Postkeynesianska teorija podjetja, teorija konkurence, rasti podjetja in pomen oglaševanja ter drugih trženjskih dejavnosti; teorija/pravila izbire potrošnika. Teorija transakcijskih stroškov in obnašanja srednjih in malih podjetij znotraj omrežij podjetij. Vedenjska teorija potrošnika in podjetja: hevristike, teorija pričakovanj. Teorija deležnikov. Teorija iger, strateška igra trženjskih dejavnosti. (Mikro)ekonomski vidiki odnosov z javnostmi. Ekonomika korporativnega komuniciranja.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava