Skoči do osrednje vsebine

Pravni vidiki dela in socialne varnosti

Legal Aspects of Labour Relations and Social Security

Obseg predmeta:

8,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 15 ur seminarjev, 15 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Barbara Rajgelj

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija – Menedžment človeških virov, znanja in organizacij

Kratka vsebina predmeta:

1. Pravni vidiki dela in zaposlovanja: Tipologija pravnih oblik opravljanja dela Umestitev delovnega prava v pravni red in opredelitev delovnega razmerja Prepoved diskriminacije Pravice in dolžnosti strank pri sklepanju delovnega razmerja Obveznosti delavca in delodajalca v času trajanja delovnega razmerja Sistem plač v javnem sektorju Atipične pogodbe o zaposlitvi Delovni pogoji (delovni čas, odmori, letni dopust,...) Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev Varnost in zdravje pri delu Delo na črno Prenehanje delovnega razmerja Socialni dialog in njegovi akterji Kolektivna pogajanja in kolektivne pogodbe Finančna in strukturna participacija delavcev Pravica do stavke 2. Pravni vidiki socialne varnosti: Sistemi blaginje v Sloveniji in v svetu Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje Starševsko varstvo Pravice iz sistema zavarovanje za brezposelnost Sistem pokojninskega zavarovanja Zaposlovanje in socialne pravice invalidov

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 28.02.2023