Skoči do osrednje vsebine

Epistemologija

Epistemology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Franc Mali

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kratka vsebina predmeta:

Spoznavno-teoretski in metodološke osnove modernega družboslovja. Razmerje med znanostmi in drugimi oblikami znanstvenega mišljenja. Etimološki in zgodovinski pojem družbenih znanosti in osnovni tipi znanstvenega vedenja v družbenih vedah. Nomotetični in ideografski tipi spoznanja v metodologiji družboslovnega raziskovanja. Determinizem in ideterminizem v družbenih vedah. Logično-spoznavna struktura znanstvene pojasnitve in vrste znanstvenih pojasnitev v družbenih vedah (nomološko-deduktivne, statistično-verjetnostne znanstvene pojasnitve itd.). Strukturalna identičnost in pragmatični kontekst razlikovanja med pojasnitvijo in prognozo v družbenih vedah. Individualizem – holizem, induktivizem – deduktivizem, vzrok – telos, hermenevtika, razumevanje – pojasnitev. Idealno-tipske analize in vpliv na t. i. metode, ki izhajjao iz teorije racionalne izbire ("rational choice" theory).

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava