Skoči do osrednje vsebine

Ekonomika poslovanja

Economics of Business

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Helena Kovačič

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Predmet ima dva temeljna cilja: zagotoviti tekočo uporabo ekonomskega jezika in spoznati prvine in sposobnosti odločanja v dinamičnem in negotovem okolju delovanja organizacije. Pri trem se naslanja na uporabno plat mikroekonomske teorije, to je njene uporabnosti pri obravnavi konkretnih problemov organizacije. Predmet ponuja znanja, potrebna za razumevanje okolja delovanja organizacije in njene interakcije z okoljem, za preučevanje položaja organizacije in okolja, v katerem deluje, in za odločanje v različnih poslovnih razmerah, razlaga zvezo med organizacijsko sestavo in strategijo organizacije ter s tem ustvarja podlago za spoznavanje vpliva organizacijske sestave na uspešnost poslovanja, na uresničevanje strateških ciljev organizacije in na zagotavljanje spodbud za ravnanje deležnikov v organizaciji, ki je skladno z njenimi cilji.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 23.08.2023