Skoči do osrednje vsebine

Teorije globalnega juga

Theories of the global south

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Žiga Vodovnik

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Politologija - Študije politike in države

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava različne vidike tako imenovanega globalnega juga, tako da bo študent sposoben kritično reflektirati pojem, vzroke za njegov nastanek in predvsem njegovo politično in gospodarsko vlogo. Prvi del se osredotoča na teoretsko refleksijo nekaterih ključnih pojmov, inter alia, tretji svet (pod)razvitost, napredek, rast, demokracija, epistemicid, človekove pravice, (neo)kolonializem. Naša glavna teza bo, da je globalni jug rezultat političnega prijekta moderne, zato danes ne more biti definiran zunaj globalnega severa/centra/prvega sveta. Študenti se bodo seznanili z najrazličnejšimi teorijami in pristopi, vendar bo glavni poudarek na post-razvojnih teorijah in modernost/kolonialnost/dekolonialnost (M/C/D) kot ključnih teoretskih usmeritvah. V drugem delu se bo predmet osredotočil na več posameznih vidikov tretjega sveta, kjer bomo analizirali probleme in dosežki v posameznih regijah. Glede na kompleksnost predmeta proučevanja, bomo v tem delu izpostavili tudi metodološke in epistemološke probleme pri proučevanju t.i. tretjega sveta.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.04.2023