Skoči do osrednje vsebine

Utopistike: alternative družbenega razvoja

Utopistics: Alternatives of Social Development

Obseg predmeta:

6,00 KT / 45 (15 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tanja Rener

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Nina Perger
  • asist. dr. Klemen Ploštajner

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet študentke in študente spodbuja k analitičnemu in družbeno kritičnemu preučevanju zgodovinskih alternativ družbenega razvoja. Konceptualno temelji na svetovno-sistemski analizi I. Wallersteina in sodelavcev ter konceptu realnih utopij E.O.Wrighta. Reflektira sociološke razsežnosti strukturne krize in omejitve kapitalizma kot svetovnega-sistema (deruralizacija sveta, ekološka kriza, redistributivna kriza in protisistemska gibanja). Razvija teoretske podlage za analizo globalizacije in njenih družbenih učinkov, presoja razmerja med modernizacijo in globalizacijo ter konceptom razvoja in njegovih oblik (predvsem človekovega razvoja in načinov njegovega merjenja). Posebej se usmerja v predstavitev in presojo alternativ družbenega razvoja. Pozornost namenja predstavitvam in kritičnim refleksijam konceptov sožitne nerasti, univerzalnega temeljnega dohodka, ne-tržnim oblikam družbene menjave, univerzalizma in kozmopolitizma. Predstavlja in razčlenjuje protististemska gibanja od druge polovice 20. stoletja naprej in druge oblike novih družbenih in političnih praks.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava