Skoči do osrednje vsebine

Sociološko raziskovanje II

Sociological reserach II

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Samo Uhan

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Sociologija

Kratka vsebina predmeta:

Predmet predstavlja uporabo multivariatnih metod za analizo podatkov v sociološkem raziskovanju in je namenjen študentom, ki že imajo osnovno znanje iz statistike in raziskovalne metodologije. Študenti se seznanijo s teoretskimi raziskovalnimi pristopi v kombinaciji s konkretnimi primeri uporabe analitičnih tehnik na bazi podatkov z uporabo statističnega programa SPSS. V prvem delu razpravljamo o konceptih merjenja v družboslovju ter o lastnostih in omejitvah spremenljivk v povezavi z merjenjem. Študenti se bodo seznanili s teoretičnimi in metodološkimi značilnostmi družbenih indikatorjev. V drugem delu preidemo na praktično uporabo naslednjih multivariatnih metod za analizo podatkov: - strukture (faktorska analiza, razvrščanje v skupine); - merske lestvice (faktorska analiza); - vzročne povezave in modeli (multipla regresija, logistična regresija, analiza variance)

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava