Skoči do osrednje vsebine

Statistika v podatkovni analitiki

Statistics in data analytics

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 30 ur vaj, 0 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

    Učitelji predmeta:

  • asist. dr. Emil Polajnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

- osnovna pravila in metode grafične predstavitve (vizualizacije) podatkov, - osnovni principi urejanja, čiščenja in upravljanja s podatki, - kontingenčne tabele z dvema in tremi spremenljivkami, - primerjava srednjih vrednosti po skupinah (t-testi in analiza variance), - korelacijska in regresijska analiza (bivariatna in multipla linearna regresija, različne merske lestvice neodvisnih spremenljivk, predpostavke in njihovo preverjanje), - uporaba orodja za statistično analizo podatkov

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 15.04.2023