Skoči do osrednje vsebine

Socialna in politična psihologija

Social and Political Psychology

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

doc. dr. Marjeta Mencin

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Družboslovna informatika
  • *univerzitetni program Sociologija
  • *univerzitetni program Sociologija - Kadrovski menedžment

Kratka vsebina predmeta:

Oblikovanje sodobne socialne psihologije – historični pregled; paradigme; teorijski pluralizem v psihologiji. Spoznavni procesi in konstrukcija socialnega sveta - temeljni kognitivni procesi pri konstrukciji socialne realnosti; Socialna primerjava med skupinami; socialna kategorizacija in socialna identiteta; stereotipizacija kot pristranska kategorizacija sveta.; Psihologija socialnega vpliva, socialne moči - socialnopsihološke razsežnosti vpliva. Psihologija stališč in predsodkov - oblikovanje in spreminjanje stališč, vpliv stališč na obnašanje; psihološke značilnosti predsodkov in diskriminacije; zgodnja socializacija in predsodki, osebnostni faktorji predsodkov. Psihologija skupin in psihološki procesi v skupini - skupinska struktura, struktura vlog, komunikacij, emocionalna struktura; skupinska dinamika; Psihologija socialne interakcije. Prosocialno in asocialno obnašanje - dejavniki altruističnega vedenja, altruizem in egoizem; agresivnost in nasilje: teoretske razlage agresije, emocije in agresija; množični mediji in agresivno vedenje. Politična psihologija : socialna psihologija in politična psihologija - razmejitev; predmet in metode politične psihologije. Politična kultura in politična socializacija. Študije avtoritarne osebnosti, študije dogmatizma. Psihologija vodenja, psihosocialne značilnosti vodje. Psihologija družbenih procesov in odnosov. Psihologija množic; množičnih medijev, psihologija socialnih gibanj.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 09.05.2023