Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni marketing

International marketing

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 10 ur seminarjev, 20 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Urška Golob Podnar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

1. stopnja

    Izvedba na:

  • *univerzitetni program Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kratka vsebina predmeta:

Predmet bo študente uvedel v teorijo in prakso marketinga in tržnega komuniciranja v mednarodnih okoljih in globalnem trgu. Poudarek bo na mednarodnih marketinških strategijah primernih za različne trge z raznolikimi kulturnimi, družbenimi, političnimi in ekonomskimi okoliščinami. Predmet se bo osredotočil na analizo tujih trgov in vstopne strategije, problematiko standardizacije in adaptacije ponudbe, distribucijo, cenovno politiko in promocijo. Študentje bodo pridobili znanje o orodjih in terminologiji, ki jim bo omogočala vpogled in razumevanje marketinga in tržnega komuniciranja v mednarodnih in globalnem okolju.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 22.04.2023