Skoči do osrednje vsebine

Primerjalne politike človekovih pravic

Comparative politics of human rights

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Tomaž Deželan

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

Kratka vsebina predmeta:

Predmet obravnava koncept človekovih pravic in dolžnosti v odnosu do raznolikih vidikov političnega (t.j. politics-policy-polity); vsebino pravice in glavne sisteme delitve pravic v primerjalni perspektivi skozi čas, vsebinska področja in mednarodnoprimerjalno. V prvem sklopu je izpostavljen zgodovinski razvoj naravnih oz. človekovih pravic skozi čas in predstavlja vpliv posameznih idej v razvoju evropske misli na razvoj pravic (krščanstvo, liberalizem, socializem). Drugi sklop naslavlja različna vsebinska področja človekovih pravic, od splošnih osebnih, državljanskih in političnih, preko ekonomskih in socialnih do kulturnih in okoljskih. V tretjem sklopu je pozornost namenjena mednarodnoprimerjalnemu preučevanju, ki vključuje metodologijo in analizo na študijih primera. Predmet obravnava tudi vprašanje ideološkega ter kulturnega relativizma v odnosu do človekovih pravic in opozori na kritične komponente človekovih pravic v demokratični državi in mednarodni skupnosti.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.04.2022