Skoči do osrednje vsebine

Informacijsko-komunikacijske tehnologije in družba

Information-Communication Technology and Society

Obseg predmeta:

9,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

prof. dr. Gregor Petrič

    Učitelji predmeta:

  • doc. dr. Sara Atanasova
  • izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Angleščina

Semester:

Poletni

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Temeljno izhodišče predmeta predstavlja ugotovitev, da kljub naraščajoči vlogi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v javni in zasebni sferi obstajajo v javnosti pretežno poenostavljena ali celo zavajujoča razumevanja medsebojnega vplivanja tehnologije in družbenih procesov. Predmet bo v prvi fazi sledil induktivnemu postopku, preko katerega se bodo slušatelji spoznavali z aktualnimi globalnimi pojavi na področju družbenih vidikov informacijsko-komunikacijskih tehnologij (odvisno od aktualnih tem, v grobem pa bodo povezana s področji družbenih gibanj, vprašanj internetnega vladovanja, mobilnih telefonov, interneta stvari in s tem povezanih pojavov). Študenti bodo na osnovi introspekcije in skupinskih razprav podali izhodiščne hipoteze glede obravnavanih pojavov. V drugi fazi se bodo slušatelji seznanili s temeljnimi paradigmami odnosa med tehnologijo in družbo: tehnološki deteminizem, utopianizem in disutopianizem, družbeni konstruktivizem, družbeno oblikovanje tehnologij, družboslovna informatika, teorija akter-omrežje. Spoznali se bodo tudi s temeljnimi teorijami informacijske družbe, njihovimi kritikami in načini merjenja in spremljanja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Na osnovi teoretičnih izhodišč bodo kritično onvrednotene in nadgrajene izhodiščne hipoteze o izbranem pojavu, kar bo sumarno rezultiralo v končni izpitni nalogi.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 05.04.2022