Skoči do osrednje vsebine

Raziskovanje uporabniške izkušnje

User experience research

Obseg predmeta:

6,00 KT / 60 (30 ur predavanj, 0 ur vaj, 30 ur seminarjev, 0 ur drugih oblik dela)

Nosilec predmeta:

izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

    Učitelji predmeta:

  • izr. prof. dr. Bojana Lobe

Vrsta:

Obvezni

Jezik:

Slovenščina

Semester:

Zimski

Stopnja študija

2. stopnja

    Izvedba na:

  • *magistrski program Družboslovna informatika

Kratka vsebina predmeta:

Predmet na teoretski in aplikativni ravni obravnava metode za raziskovanje uporabniške izkušnje. Študente seznanja in jih nauči uporabe metod za ocenjevanje uporabnosti, kot so testiranje uporabnosti, pregledne metode, ankete, intervjuji, fokusne skupine in terenske metode. Najprej se bodo študenti seznanili z osnovnimi pojmi in zgodovino raziskovanja uporabniške izkušnje v kontekstu metod za ocenjevanje uporabnosti in interakcije človek-računalnik (IČR). Hkrati bodo pridobili znanje o interdisciplinarnem značaju raziskovanja uporabniške izkušnje in njene vloge pri načrtovanju sistemov. V drugem delu bodo študenti spoznali standarde ocenjevanja uporabnosti, etične in zakonske vidike uporabe metod za raziskovanje uporabniške izkušnje ter splošne vidike aktivnosti za ocenjevanje potreb uporabnikov. V tretjem delu predmeta bodo obravnavane osnove tehnike predstavljenih metod, njihove prednosti in slabosti, merske značilnosti, značilnosti (ne)eksperimentalnih raziskovalnih načrtov, njihova veljavnost in zanesljivost ter načini njihove aplikacije pri razvoju izdelkov in ocenjevanju v različnih fazah cikla načrtovanja izdelkov.

Za pregled ostalih podatkov o predmetu se morate prijaviti z vašim uporabniškim imenom in geslom za Spletni referat. Prijava

Datum zadnje spremembe učnega načrta 21.04.2021