Skoči do osrednje vsebine

Profesor dr. Bogdan Kavčič, 1939 – 2022


Bogdan Kavčič 85-87

Umrl je prof. dr. Bogdan Kavčič, sodelavec FSPN v obdobju 1976 – 1992 in njen dekan v letih 1985 – 1987.

Bogdan Kavčič se je rodil leta 1939 v Podgori v Poljanski dolini. Leta 1962 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral iz psihologije in sociologije ter leta 1971 doktoriral iz socioloških znanosti na FSPN. 

Svojo profesionalno pot je posvetil raziskovanju, svetovanju in profesuri. Začel jo je na Zvezi  sindikatov Slovenije kot analitik in raziskovalec, kjer je izvajal mnenjske in druge analize za potrebe sindikatov. Kariero je nadaljeval kot raziskovalec in učitelj na Visoki šoli za organizacijske vede v Kranju, od koder je 1976. leta prišel na FSPN. Na fakulteti je deloval kot raziskovalec, profesor in svetovalec ter jo vodil v letih 1985 – 1987. Po odhodu s fakultete se je na Inštitutu za trženje in organizacijo posvetil razvojnemu in svetovalnemu delu. Kot predavatelj pa je sodeloval tudi z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter več zasebnimi visokimi šolami oziroma fakultetami.

Za prof. Kavčiča je bilo značilno široko polje raziskovalnega in pedagoškega delovanja. Na FSPN je bil nosilec predmetov Sociologija dela in Teorija organizacij, leta 1977 pa je ustanovil tudi raziskovalni Center za organizacijske vede. V tem okviru je naslavljal probleme samoupravljanja, štrajkov oziroma prekinitev dela, delovnih skupin, organizacijske kulture, zaposlovanja, fluktuacije, absentizma in podobne. V kasnejšem obdobju je tej problematiki dodal še vprašanja inovacijskih procesov, poslovnega komuniciranja in druga. Svetoval je menedžerjem pri izpeljavi njihovih privatizacijskih in drugih projektov ter bil mentor številnim diplomantom na vseh stopnjah študija. Za njegovo profesionalno delo sta poleg širine značilna visoka produktivnost, ki se je kazala v hitrosti pisanja in številu mentorstev ter pragmatični pristop s poudarkom na izpopolnjevanju danih sistemskih rešitev. To velja tako za sistem samoupravljanja, kot za novo ureditev, ki jo je prinesla tranzicija. Baza SICRIS izkazuje skoraj 2.000 njegovih del. 

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. november 2022 | v kategoriji: Obvestila, FDV