Skoči do osrednje vsebine

Ohranjanje solidarnosti in multilateralizma


covid&varnost_27.5.2020_3
Na e-okrogli mizi “Varnostni izzivi virusne krize in vloga oboroženih sil”, ki je v organizaciji Evro-atlantskega sveta Slovenije in Katedre za obramboslovje na FDV UL potekala v sredo, 27. maja 2020, so sodelujoči izpostavili vrsto izzivov, ki jih pred sodobne družbe, politiko, mednarodne organizacije in nacionalne varnostne sisteme postavlja pojav novega koronavirusa in bolezni covid-19.

Po uvodnih nagovorih prof. dr. Iztoka Prezlja, predsednika Evro-atlantskega sveta Slovenije in povezovalca okrogle mize, in doc. dr. Maje Garb, predstojnice Katedre za obramboslovje, so razpravljavci mag. Mirko Cigler, publicist, nekdanji diplomat in častnik,  dr. Erik Kopač, veleposlanik na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri zvezi Nato, in doc. dr. Jelena Juvan s Katedre za obramboslovje na FDV UL, spregovorili o globalni razsežnosti krize in njenem vplivu na organiziranost in delovanje mednarodne skupnosti, o fazah pandemije, njenih vplivih na različne vidike varnosti, o njenem vplivu na odnose med državami, ko solidarnost zamenja egoizem, o Natu in njegovem odzivu na pandemijo (kar sicer ni njegovo temeljno poslanstvo) ter različnih oblikah podpore državam članicam in partnerskim državam. Prav tako so se govorci posvečali različnim praksam držav, kako vključiti oborožene sile v odzivanje na krizo covid-19. Poslušalci so govorcem postavili številna vprašanja, npr. o vlogi Kitajske v varnostnih vidikih spopadanja s krizo covid-19, o možnostih za vzpostavitev boljšega multilateralnega sodelovanja v svetu, o vključevanju Slovenske vojske v spopadanje s krizo v Sloveniji ipd.

Okrogla miza se je zaključila z dvema temeljnima ugotovitvama, in sicer, da je kriza covid-19 pokazala, da se v svetu krha temeljno lepilo družb, to je solidarnost, in da se krhajo tudi multilateralne strukture, katerih vlogo bi bilo zato treba redefinirati, če jih želimo ohraniti. Fokus nadaljnjega delovanja pri reševanju virusne krize mora biti ohranjanje solidarnosti in multilateralizma.

Okrogla miza je bila organizirana v okviru akcije FDV v času krize koronavirusa »Družboslovna misel ob trenutni situaciji«.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 29. maj 2020 | v kategoriji: FDV