Skoči do osrednje vsebine

Odločanje o darovanju organov


Dr. Sinja Čož se je v svoji doktorski disertaciji posvetila vprašanju, kako razumevanje smrti pogojuje vedenja pri darovanju organov po smrti, pri čemer jo je zanimalo, kako širše okolje, v katerem živimo, oblikuje individualni odnos do smrti. Njena doktorska disertacija je prva, ki celostno raziskuje deljeno družbeno realnost smrti v slovenski populaciji in vključuje preučevanje najbolj pričakovanih vzrokov smrti, predstav o dobri in slabi smrti, razumevanje telesne smrti ter stanj med življenjem in smrtjo, družbeni pomen smrti, ter kako se v to umešča darovanje organov po smrti.

Ugotovitve disertacije so razkrile visoko pripravljenost za darovanje organov po smrti takrat, ko se je o darovanju razmišljalo skozi perspektivo življenja, specifično omogočanja življenja tistim, ki se borijo za preživetje zaradi odpovedi organov. Ko pa je bil premislek o odločitvi vezan na perspektivo smrti, je bil le ta zaznamovan z ambivalentnostmi in negotovostmi. Ta namreč zahteva od osebe, da pomisli na svojo potencialno (nenadno/predčasno/možgansko) smrt ali smrt bližnjega, na ravnanje s truplom in druge odločitve povezane s smrtjo osebe, torej nas opomni o naši minljivosti. Opomnik, ki se ga v sodobnih družbah, kjer slavimo življenje in mladost, radi izogibamo.

Več o tem si lahko preberete na povezavi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinja Čož je doktorantka študijskega programa Humanistika in družboslovje – Študije vsakdanjega življenja. Prvi prijavni rok za doktorski študij poteka do 7. 6. 2024! 

Slika_1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. maj 2024 | v kategoriji: Raziskave