Skoči do osrednje vsebine

Kako zvenijo razmerja moči?


Univerza v Ljubljani je 22. 6. 2023 prvič podelila nagrade dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo v letu 2023. Nagrado je prejela tudi naša doktorandka Nina Dragičević, za doktorsko disertacijo z naslovom Zvočnost birokracije v vsakdanjem življenju

Nagrajena doktorska disertacija dr. Nine Dragičević Zvočnost birokracije v vsakdanjem življenju se posveča analizi zvočnih vidikov oblastniških aparatov, tj. birokracije kot represivnega aparata oblasti, ki zadeva vsakogar. V času, ko se naše življenje vrti okoli izpoljevanja obrazcev, nam Dragičević pokaže, kako se družbeni red in norme izražajo oziroma obnavljajo prek zvočnih praks v specifičnih javnih prostorih.

S poslušanjem birokratskih prostorov in stikov v njih Dragičević analizira situacije v zdravstveni in finančni birokraciji v Sloveniji, kjer prisluhne interakcijam med birokracijo (uradniki) in posamezniki ter slučajno javnostjo (npr. čakalnica v bolnišnici), ki razkrivajo dinamike moči in hierarhije oblasti. Ko namreč vstopimo v prostore birokracije, se zvočenje kaže tako skozi vsebino kot v načinu, na katerega je ta vsebina posredovana, hkrati pa ne gre spregladati momentov odsotnosti zvočenja oziroma molka. Zvočnost je del vsakdanjega življenja; vsi elementi komunikacije se razumejo kot del zvočnosti. Disertacija nam tako razkriva družbeni značaj zvočnih praks, za katere Dragičević izpostavlja, da že vsebujejo dejanske izraze in reprezentacije družbenih razmerij (ali pa upore proti tem razmerjem). 

Kritična obravnava zvočnosti birokracije nam omogoča uvide v specifike zvočnih izmenjav v birokratskih situacijah in njihove učinke. Gre za birokracijo, ki ne ureja ali pomaga, temveč producira v smislu, da posameznico ali posameznika nenehno ozavešča o njeni poziciji glede na obstoječa razmerja moči med objekti izvora zvoka, pri čemer gre izpostaviti naslednje strukturne značilnosti zvočnosti birokracije v vsakdanjem življenju: 

  • Birokratski prostor ima specifično zvočno zasnovo: deluje kot prostor zvočnega varovanja zasebnosti, a je hkrati prostor potencialno širnega zvočnega razkrivanja zasebnosti;
  • Birokracija ima svojo govorico, specifično tehniko in način zvočenja: ni važno le uporabljeno besedišče, temveč tudi način, kako se ta uporabi, npr. ponavljajoče in nespremenjeno zvočenje uradnice, ki krepijo vsakdanji občutek brezizhodnosti;
  • Molk birokracije kot strukturna značilnost birokratskih situacij: birokracija molči, tudi ko uradnik govori ali nekako zvoči – gre za molk v vsebini, npr. ko uradnik na naša vprašanja ne odgovarja, kljub temu, da govori.

Do celotne doktorske disertacije lahko prosto dostopate na povezavi

 

Foto: George Tooker (1956), Government Bureau 

3

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. junij 2023 | v kategoriji: Dosežki