Skoči do osrednje vsebine

7. Dnevi nacionalne varnosti


V organizaciji IVK Inštituta za varnostno kulturo in Slovenskega združenja za varen svet, Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM) ter Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL), so 10. in 11. oktobra 2023 potekali že 7. Dnevi nacionalne varnosti. Tokrat jih je gostila Fakulteta za družbene vede UL. 

Dnevi nacionalne varnosti so organizirani z namenom informiranja in ozaveščanja javnosti, zlasti mladih, o vidikih in pomenu varnosti v sodobni družbi ter povezovanja različnih institucij in strokovnjakov na področju obrambe, varnosti ter zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji. Varnost je namreč pomembna družbena vrednota, česar se pogosto zavemo šele, ko jo izgubimo. Letos smo se v osrednji razpravi posvetili aktualni problematiki kadrov v slovenskem nacionalno-varnostnem sistemu. 

Na osrednjem dogodku 7. Dnevov nacionalne varnosti v torek, 10. oktobra, so nas z nagovori pozdravili predsednik programsko-organizacijskega odbora in direktor IVK Inštituta za varnostno kulturo Andrej Kovačič, dekan Fakultete za družbene vede UL prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za varnostne vede UM prof. dr. Igor Bernik, minister za notranje zadeve RS Boštjan Poklukar in minister za obrambo RS Marjan Šarec.

Dekan, prof. dr. Iztok Prezelj je v uvodnem nagovoru poudaril: »Želim si, da ob naslednjih morebitnih grožnjah naš sistem nacionalne varnosti deluje kot čim bolj pripravljen sistem z že v naprej dobro izdelanim načrtom. Želim tudi, da bi se takrat vsi deležniki uspešno povezovali in koordinirali na nacionalni in mednarodni ravni ter da bi uspešno komunicirali z javnostmi. Na fakultetah pa bomo poskrbeli, da boste dobili čim boljše kadre, ki so učljivi, operativni, fleksibilni in analitični.«  

Na okrogli mizi o kadrih v slovenskem nacionalno-varnostnem sistemu so razpravljavci Branko Slak, predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, Boštjan Pavlin, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve na Ministrstvu za obrambo, polkovnica Bernarda Volčanjk, načelnica Sektorja za kadre na Generalštabu Slovenske vojske, Suzana Rudež, policijska svetnica v Službi generalnega direktorja policije, dr. Emanuel Banutai, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Leon Behin, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje predstavili stanje na kadrovskem področju v različnih slovenskih varnostnih podsistemih, izpostavili ključne težave, s katerimi se danes ti podsistemi srečujejo v povezavi z zagotavljanjem kadrov in pri upravljanju zaposlenih, razpravljali o že izvedenih in načrtovanih ukrepih na področju kadrovanja ter tudi izpostavili ukrepe, ki jih sami ne morejo izvesti, ampak so potrebne odločitve na politični ravni. Okroglo mizo sta vodila prof. dr. Andrej Sotlar s Fakultete za varnostne vede UM in izr. prof. dr. Maja Garb s Fakultete za družbene vede UL. 

Sestavni del Dnevov nacionalne varnosti je tudi podelitev priznanj IVK Inštituta za varnostno kulturo za delo na varnostnem področju. Priznanja dvigujejo zavedanje o pomenu poklicev na področju nacionalne varnosti in izkazujejo zahvalo tistim, ki s svojim predanim in profesionalnim delom pomembno prispevajo k varnejši slovenski družbi. Letos so priznanja prejeli: Božo Vrlinič, policist leta, Rok Ernecl, vojak leta, Manuela Žučko, reševalka nujne medicinske pomoči leta, Jože Cener, zasebni varnostnik leta, Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu, prostovoljno gasilsko društvo leta, Robert Kozina, pravosodni policist leta, prof. dr. Andrej Sotlar za zasluge pri razvoju področja nacionalne varnosti in dr. Simon Slokan za zasluge pri razvoju področja notranje varnosti.  Dogodek je povezovala Neža Geč, študentka programa Obramboslovje in varnostne študije na Fakulteti za družbene vede UL.

7. Dnevi nacionalne varnosti so se nadaljevali v sredo, 11. oktobra, ko so številni domači in tuji strokovnjaki s področja varnosti v širšem pomenu besede nastopili z vrsto zanimivih predavanj. Poslušali smo lahko predavanja na temo groženj varnosti v kibernetskem in fizičnem prostoru, korporativne varnosti, zagotavljanja vojaških kadrov, policijskega dela in dela varnostnikov ter številna druga. S temo »Kadri v obrambnem sistemu in umetna inteligenca« je nastopila tudi doc. dr. Jelena Juvan s Fakultete za družbene vede UL. 

Ob dnevih nacionalne varnosti je izšla tudi nova številka revije Nacionalna varnost, ki jo lahko prelistate na povezavi

-------------------------------------------------

Več o tematiki:

 

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. oktober 2023 | v kategoriji: Dogodek