Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Ivan Svetlik

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Ivan Svetlik, znanstveni svetnik
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-206
   Email: is.jl-inu.vdf@kiltevs.navi
   Govorilne in uradne ure:
   Po novem bodo govorilne ure ob torkih od 12.00 do 13.00. Na govorilne ure se javite po zoomu ali pošljete vprašanja oziroma sporočila po e-pošti.
   Podatki za zoom:
   ID: 97894948810
   Passcode: 592148
   Prostor:
   AP 01
   Sodelovanje pri predmetih:
   Ekspertna področja:
  • Dr. Ivan Svetlik

    

   Končal je dodiplomske in podiplomske študije iz sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Izpopolnjeval se je v Angliji na Warwick univerzi in na Švedskem na Arbetslivscentrum. Doktoriral je leta 1983 s temo Sociološka konceptualizacija brezposelnosti.

    

   Od leta 1974. je zaposlen je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, vmes pa je bil med leti 1988 in 1991 na Inštitutu za sociologijo in filozofijo. Je redni profesor za kadrovsko in socialno področje. Vodil je podiplomski program Upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. Predava in proučuje tematiko dela in zaposlovanja, menedžmenta človeških virov, izobraževanja, kakovosti življenja in socialne politike. Sodeluje s številnimi evropskimi univerzami in instituti ter z uredništvi mednarodnih revij. Svetuje in opravlja razvojno delo za organizacije na področju izobraževanja ter upravljanja in razvoja človeških virov. V letih 1993 – 1997 je bil dekan fakultete. Pod njegovim vodstvom se je začela gradnja novih prostorov fakultete. Vodil je Center za proučevanje organizacij in človeških virov. Od leta 2005 do 2008 je bil zaposlen tudi na rektoratu Univerze v Ljubljani v vlogi prorektorja. Sooblikoval je prvo Strategijo Univerze v Ljubljani 2006 – 2009, vzpostavil sistem tutorstva ter karierni center na ravni univerze. V letih 2013 - 2017 je bil rektor Univerze v Ljubljani.

    

   Bil je predsednik Slovenskega sociološkega društva, prvi predsednik Sveta za visoko šolstvo v samostojni Sloveniji in predsednik nacionalne komisije za prenovo šolskih programov. Sodeloval je pri pripravi razvojnih programov, kot so strategije razvoja Slovenije in Phare programi za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja. Bil je tudi predsednik Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje in predsednik Zveze društev za kadrovsko dejavnost Slovenije. V vlogi mednarodnega svetovalca za področje izobraževanja je sodeloval z evropsko agencijo ETF iz Torina. V obdobju 2008 – 2011 je bil minister za delo, družino in socialne zadeve.

    

   Je avtor nad 400 člankov in knjižnih del v slovenskem in v tujih jezikih, ki so pretežno s področij izobraževanja, zaposlovanja, socialne politike in človeških virov. Od leta 2000 beleži 17 znanstvenih, 8 strokovnih in 13 poljudnih člankov, 25 poglavji v znanstvenih in 11 v strokovnih monografijah, 1 znanstveno monografijo in 1 učbenik, 10 mentorstev doktorantom in 46 magistrom znanosti. Razvil je študije človeških virov v Sloveniji. V osemdesetih letih je sodeloval v pripravah na tranzicijo s proučevanjem tržnega pristopa k zaposlovanju in brezposelnosti, zlasti s prenosom koncepta aktivne politike zaposlovanja v slovenski prostor ter kot član sociološko pisateljske skupine za pripravo Ustave RS.