Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Franc Trček

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Franc Trček, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-314
   Email: is.jl-inu.vdf@kecrt.cnarf
   Govorilne in uradne ure:
   Individualno ob predhodnem dogovoru po elektronski pošti


   Prostor:
   A 208
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Globalizacija - kritične študije
   Sociologija umetnosti in kulture

   Podiplomski študij
   Indikatorji družbenega razvoja in blaginje
   Ekspertna področja:

   Sociologija arhitekture

   Gonzo sociologija

   Regionalne in lokalne študije

   Sociologija minornosti

   Kibersociologija

   (Anti)globalizacijske študije - kritika kapitalizma

   Urbane (sub)kulture - Naratologija/Imagologija mesta

   Balkanske študije  

    
  • Franc Trček je izredni profesor za področje sociologije. Raziskovalno se ukvarja z regionalnimi in urbanimi študijami, sociologijo kibernetskega prostora, teorijami globalizacije in kulturno geografijo. V zadnjem času se raziskovalno posveča področjem sociologije arhitekture in urbanizam, urbanih tehnologij, balkanskih študij ter gonzo sociologije in študij minornosti. Pri tem se primarno osredotoča na posttranzicijske zagate lokalnega in regionalnega razvoja, raziskovanje vplivov IKT na naša vsakdanja življenja in na razvoj mest, preučevanje kibernetskih in urbanih (sub)kultur, analizo nomadizmov v sodobni post-jugoslovanski literaturi, teorije krimi romanov ter  raziskovanje orientalističnih narativov v Sloveniji, zlasti skozi preučevanje odnosov do bureka.

   V monografiji Problem informacijske (ne)dostopnosti analizira  spremembe, ki jih IKT prinašajo v naše vsakdanje življenje, ter sočasno tudi, kakšen je demokratični potencial kibernetskega prostora. V monografiji  Lomopohajkovalec : nizkotehnološka glokalna subkultura v dobi tehnokulture  pa analizira glokalno fotografsko subkulturo v vsej pestrosti njenih pojavnih oblik.  Ob tem je tudi urednik monografije Community-net in South and East Europe in sourednik monografij Glocal localities (z M. Hočevarjem) in  Rethinking everyday mobility : results and lessons learned from the CIVITAS-ELAN project (z D. Kosom)

   Raziskovalno deluje v Centru za prostorsko sociologijo. Sodeloval je v vrsti aplikativnih interdisciplinarnih in medinstitucionalnih raziskovalnih projektov, ki so se ukvarjali s ključnimi družbeno-prostorskimi razvojnimi problematikami na različnih teritorialnih ravneh.  

   Navajamo le nekatere pomembnejše projekte: Družba in prostorski razvoj Slovenije,  CIVITAS ELAN: Mobilising Citizen for Vital Cities, New media in Southeast Europe, Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije, Mesto kot razpoznavna struktura: prispevek k novemu prostorskemu planu Mestne občine Ljubljana, Delovno okolje v mestni občini Koper: razvojni trendi in nastavki za razvojne strategije - Razvojni projekt Koper 2020, K razvoju telecentrov v Sloveniji, Strategija prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana, Dinamika prostorsko-ekološkega razvoja ter identitet Slovenije: Družbeno-prostorske implikacije interneta, Virtualna Ljubljana: politična participacija in preseganje informacijske izključenosti – smernice in aktivnosti uvajanja lokalne virtualne demokracije, Strategije regionalnega prostorskega razvoja slovenske Istre in regionalnega razvojnega programa, Prostorsko-sociološki vplivi vzpostavljanja informacijske družbe, Living in digital city.

   V obdobju 2009-2012 je bil znanstveni koordinator FP7 Large-Scale Integrating Project “CIVITAS ELAN: Mobilizing Citizens for Vital Cities Ljubljana - Gent - Zagreb - Brno - Porto” (TREN/FP7TR/218954), v obdobju 2009-2011 pa Predstojnik Katedre za analitsko sociologijo. Za doktorat Družbeno-prostorske implikacije interneta je dobil nagrado “Najboljši disertacija v letu 2001 na FDV”, za diplomsko nalogo Deteritorializacija kulturnih identitet? pa Fakultetno Prešernovo nagrado. Od l. 2009 je član SCUPAD - Salzburg Congress on Urban Planning and Development.  

   Trenutno dela na svoji drugi disertaciji “Nomadizem v sodobni bosansko-hercegovski prozi”.

  • Izbrana bibliografija

   TRČEK, Franc. The world of Minecraft is cubic : lego blocks for e-kids?. Teorija in praksa, 2014, letn. 51, št. 1, str. 162-178. 

   TRČEK, Franc. Vstajniški dnevnik, (Knjižna zbirka Frontier, Proza, 071). Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013. 

   TRČEK, Franc. The perplexity of actants : self-evaluation of the scientific coordination of the CIVITAS ELAN project. V: TRČEK, Franc (ur.), KOS, Drago (ur.). Rethinking everyday mobility. Ljubljana: The Publishing House of the Faculty of Social Sciences: CIVITAS ELAN, 2012, str. 329-353. 

   TRČEK, Franc. Regional development and limits of local authorities : case of Ljubljana's urban region. V: SVIRČIĆ GOTOVAC, Anđelina (ur.). Akteri društvenih promjena u prostoru : transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2012, str. 115-130.

   TRČEK, Franc. “Ne uzimaj mi malih stvari...” - prolegomena k svetu stvari. emzin Revija za kulturo, 2012, letn. XXII, št. 3-4, str. 69-71.

   TRČEK, Franc. Socialism, urbanization, and Nobel Burek in Ljubljana. Design and culture, 2012, vol. 4, no. 1, str. 83-87.

   TRČEK, Franc. "U društvu jednog lica" : oris nove bosansko-hercegovske proze. Čas. krit. znan., 2011, letn. 39, št. 243, str. 155-167.

   TRČEK, Franc. Lomopohajkovalec : nizkotehnološka glokalna subkultura v dobi tehnokulture. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp.

   TRČEK, Franc. Biti spider je fer : pajčevine kreativne svobode v dobi izginjanja javnega prostora. Čas. krit. znan., 2008, letn. 36, št. 231/232, str. 187-193.

   TRČEK, Franc, PLATINOVŠEK, Rok. Uporabniki mobilnih telefonov med pragmatičnostjo in ekspresivnostjo. V: VEHOVAR, Vasja (ur.). Mobilne refleksije, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007, str. 147-165.

   TRČEK, Franc. E-Ljubljana: new space for active political participation. Razón palabra (Online). <Online ed.>, diciembre 2004/enero 2005, no. 42 http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n42/ftrcek.html

   TRČEK, Franc. Slovenia's informatization : from grass-roots movements to lack of content. V: SPASSOV, Orlin (ur.), TODOROV, Khristo (ur.). New media in Southeast Europe, Sofia: Südosteuropäisches Medienzentrum, 2003, str. 238-254. 

   TRČEK, Franc. Problem informacijske (ne)dostopnosti, (Zbirka Kiber, 1). Ljubljana: Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, 2003. 

   TRČEK, Franc. Generalized exchange in cyberspace - innovative glocalization. V: HOČEVAR, Marjan (ur.), TRČEK, Franc (ur.). Glocal localities. Salzburg: Kulturverlag Polzer, 2002, str. 89-98. 

   TRČEK, Franc. The work environment: state, problems and development trends. V: MLINAR, Zdravko (ur.), MLINAR, Zdravko, KOS, Drago, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc. Local development and socio-spatial organization : trends, problems and policies: the case of Koper, Slovenia. Budapest: Open Society Institute, 2000, str. 45-64.

   TRČEK, Franc. Demitologizacija kiberprostora. Dialogi (Maribor), 1999, let. 35, št. 1, str. 64-74.

   MLINAR, Zdravko, TRČEK, Franc. Territorial cultures and global impacts. V: AXTMANN, Roland (ur.). Globalization and Europe : theoretical and empirical investigation. London; Washington: Pinter, 1998, str. 77-92.   Osebna bibliografija