Skoči do osrednje vsebine

  dr. Srna Mandič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 •   dr. Srna Mandič, znanstvena svetnica
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-222
   Email: is.jl-inu.vdf@cidnam.anrs
   Govorilne in uradne ure:
   četrtek, 14:00-15:00
   IŠ 1. četrtek v mesecu 15:00-16:00
   Prostor:
   DS 02
   Sodelovanje pri predmetih:
   Ekspertna področja:

   Stanovanje

   Analiza družbenih problemov

   Blaginja

   Kakovost življenja

   Javne politike

   Empirično raziskovanje

   Mednarodno primerjalne študije 

  • Srna Mandič je diplomirala iz sociologije na  Fakulteti za družbene vede, kjer je tudi doktorirala  na temo stanovanjske politike.  
   V raziskovanje je vstopila  leta 1975 na tedanjem Inštitutu za sociologijo in filozofijo pri akcijsko-raziskovalnih projektih Terapevtska kolonija Pohorje 1975  in Štepanjsko naselje; tu je sodelovala med drugim  v raziskovalnih projektih Solidarnost, Stanovanjsko vprašanje mladih v Ljubljani, Stanovanjske zadruge in stanovanjska združenja ter Kakovost življenja v Sloveniji 1984.
   Od 1990 je raziskovalka na Fakulteti za družbene vede, kjer se kot vodja programske skupine Kakovost življenja družbenih skupin ukvarja z različnimi vprašanji in družbenimi problemi  na področju  kakovosti življenja, blaginje in stanovanja. Sodelovala je pri mednarodnih evropskih projektih - 'European Network on Indicators of  Social Quality'  v 5. OP EU, 2002-2005 ter Demographic change and housing – DEMHOW  v  7.OP EU 2008 – 2010. Na stanovanjskem področju je izvedla  empirične mednarodno primerjalne raziskave 'Central-East European Regional Housing Indicators' 1996 in 'Review of  Policies on Homelessness in Europe' za European Observatory on Homelessness 2006.  Opravlja tudi uporabne stanovanjske raziskave, kot je nacionalna Stanovanjska anketa 2005, Stanovanjske razmere mladih 2008   in Kako izboljšati ponudbo najemnih stanovanj v MOL 2012.  
    Je članica  Advisory Board  v   European Journal for Housing Policy in Editorial  board  v The Journal of Housing and the Built Environment.  Na pedagoškem področju je nosilka  dodiplomskega predmeta Sociologija stanovanja  ter podiplomskega Sociologija družbenih problemov.
  • Najpomembnejše objave

     MANDIČ, S. in CIRMAN, A. (2012) Housing conditions and their structural determinants : comparisons within the enlarged EU. Urban studies 49(4): 777-793.

    MANDIČ, Srna (2012). Home ownership in post-socialist countries : between macro economy and micro structures of welfare provision. V: RONALD,

   Richard and ELSINGA, Marja (Eds.). Beyond home ownership : housing, welfare and society, London; New York: Routledge, pp.68-88. 

    MANDIČ, Srna (2012) . Spreminjanje sistema blaginje v postsocialističnih državah in primer Slovenije. Teorija in praksa  49(4/5):611-62 

    Mandič, S. in Filipovič-Hrast, M.(2011) Blaginja v starajoči se družbi : analitična izhodišča, V: Mandič in Filipovič-Hrast (Eds): Blaginja pod pritiski demografskih sprememb.  Knjižna zbirka Ost, 9, Fakulteta za družbene vede,Ljubljana, pp.7-25.

    MANDIČ, S. (2010) The changing role of housing assets in post-socialist countries. Journal of housing and the built environment, 25 (2):213-226.

    MANDIČ, S. (2008) Home-leaving and its structural determinants in Western and Eastern Europe: an exploratory study. Housing studies 23(4):615-636,

    MANDIČ, Srna (2008). Režimi blaginje in vprašanje razvrščanja držav v skupine v razširjeni EU. Družbosl. Razprave 24 (57):7-20.

    MANDIČ, S.(2001) Residential mobility versus "in-place" adjustments in Slovenia : viewpoint from a society "in transition". Housing  studies. 16 (1): 53-73.

    MANDIČ, S.(1996). Stanovanje in država,  Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1996. 206 str.,

    MANDIČ, S in CLAPHAM, D.(1996). Meaning of home ownership in the transition from socialism: the example of Slovenia. Urban studies.  33 (1):83-97.

       Osebna bibliografija