Skoči do osrednje vsebine

asist. dr. Otto Gerdina

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • asist. dr. Otto Gerdina, raziskovalec
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-311
  Email: is.jl-inu.vdf@anidreg.otto
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure potekajo ob torkih od 14:30 do 16:00 v CJMMK (pritličje).
  Prostor:
  CJMMK 005
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Sociologija umetnosti in kulture

  Podiplomski študij
  Indikatorji družbenega razvoja in blaginje
  Ekspertna področja:
  Sociologija staranja
  Teorije staranja
  Starizem
  Medijske reprezentacije starosti


 • Asist. dr. Otto Gerdina je raziskovalec na Fakulteti za družbene vede. Na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij se ukvarja z medijskimi reprezentacijami starosti v slovenskih časopisih kot tudi javnimi stališči povezani s starostjo, staranjem in starimi ljudmi. Rezultate raziskovalnega dela redno predstavlja na domačih (letna srečanja SSD) ter tujih konferencah (IAGG-ER, letno srečanje ESA). Aktivno sodeluje v domačih in mednarodnih znanstvenih združenjih, od leta 2023 je vodja Sekcije za sociologijo časa, ki deluje pod okriljem slovenskega sociološkega društva, član odbora sekcije za sociologijo staranja pri Mednarodnem sociološkem združenju (ISA) in mednarodnega omrežja PAAR-net, kjer sodeluje pri razvoju participatornih raziskovalnih pristopov, ki vključujejo stare ljudi. V letih 2018-2020 je sodeloval v evropskem omrežju za zmanjševanje socialne izključenosti v starosti ROSEnet in pri ustanovitvi mreže za boj proti revščini EAPN Slovenija. Doslej za svoje delo prejel Svečano listino za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani (2016), Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (2017) in priznanje Slovenskega sociološkega društva Mladi sociološki up (2018).
 • Izbrana dela

  2023
  Gerdina, Otto (2023): Mehkejše izrazoslovje ali na starosti utemeljena socialna varnost. Kakovostna Starost, 26(2): 3-11.

  2022
  GERDINA, Otto. Reprezentacije starosti v slovenskih dnevnih časopisih : doktorska disertacija. Ljubljana: [O. Gerdina], 2022. 242 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 123235587]

  GERDINA, Otto. Starizem in starostni stereotipi. V: LIČEN, Nives (ur.), et al. Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 85-97. ISBN 978-961-7128-91-8. [COBISS.SI-ID 127357955]

  GERDINA, Otto. Komu zvoni?. Gledališki list SNG. Drama. Sep. 2022, letn. 102, št. 1, str. 13-16. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 127327491]
   
  GERDINA, Otto. Spodrsljaj?. V: KAMIN, Tanja (ur.), PERGER, Nina (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). 60 let kasneje : UL FDV od A do Ž. 1. tiskana izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. Str. 114-115. ISBN 978-961-295-009-5. [COBISS.SI-ID 108270851]

  2021
  GERDINA, Otto. Reprezentacije problemov starih ljudi v časopisu Delo. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Pandemična družba : Slovensko sociološko srečanje : Ljubljana, 24.-25. september 2021. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2021. Str. 195-199, tabela. ISBN 978-961-94302-5-5. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2021/09/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-21-WEB-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 80381699]

  GERDINA, Otto. Depictions of aging and old-age vulnerability in Slovene daily newspapers. V: Sociological knowledges for alternative futures : abstract book : 15th ESA Conference, 31 August - 3 September 2021, Barcelona (Online). Paris: European Sociological Association, cop. 2021. Str. 120. ISBN 978-2-9581586-0-6. https://www.europeansociology.org/sites/default/files/public/ESA_ABSTRACT_BOOK_BCN_2021%20final.pdf. [COBISS.SI-ID 93524483]

  GERDINA, Otto. Starizem in zdravstvo v Sloveniji : zaznave zdravja Ljubljančanov in drugih prebivalcev Slovenije v času epidemije koronavirusa = Ageism and health care in Slovenia : the perceptions of health among residents of Ljubljana and other residents of Slovenia in the times of the coronavirus epidemic. V: LIPIČ, Nikolaj (ur.). Ljubljana - starejšim prijazno mesto. Izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji Covid-19. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2021. Str. 57-66, tabeli. ISBN 978-961-92650-8-6. [COBISS.SI-ID 85061635]

  GERDINA, Otto. Prostor in polnopravno državljanstvo v starosti. V: KUTIN, Meta (ur.), KOŽELJ, Janez. Vizije SO 16 : mesto 65+ : staranje med umikom in urbanostjo. Ljubljana: Društvo arhitektov, 2021. Str. 60-61. ISBN 978-961-94631-4-7. [COBISS.SI-ID 87623939]


  2020
  GERDINA, Otto. Merjenje gerotranscendence v Sloveniji : revizija merskega instrumenta. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2020, letn. 36, št. 93, str. 33-56, tabele. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 24136707]

  GERDINA, Otto. Gerotranscendenca in odnos med zakoncema v starosti : primer gospoda Metoda = Gerotranscendence and marital relations in old age : the case of Mr. Metod. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 14, št. 1/2, str. 179-195. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 26202115]

  GERDINA, Otto. O vlogi dolgčasa v starosti. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 184-187. ISBN 978-961-94302-4-8. [COBISS.SI-ID 40454659]

  GERDINA, Otto. Predgovor. V: GERDINA, Otto (ur.), et al. Crescendo v istem duru : o usodi starih na sončni strani Alp. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2020. Str. 9-21. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94813-6-3. [COBISS.SI-ID 45385475]

  2019

  GERDINA, Otto, TORRES, Sandra. Media representations of old age in Slovenia : what the old-age exclusion lens offers. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging. [S. l.]: European Sociological Association (ESA), 2019. [COBISS.SI-ID 36288349]

  GERDINA, Otto. Medijske reprezentacije socialne izključenosti v starosti v časovni perspektivi. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019. Str. 134-137. ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 36430429]

  GERDINA, Otto. On and off the media agenda : how old-age exclusion is discussed in Slovenia? : presentation at the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, Gothenburg, 23rd - 25th May 2019. [COBISS.SI-ID 36162653]

  GERDINA, Otto, JOGAN, Maca, ŠVAB, Vesna, OŠLAJ, Borut, CICO, Sandra, ARNŠEK, Tatjana. Starost ni za mevže : o nasilju med in nad starimi. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2019. 113 str. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94813-0-1. [COBISS.SI-ID 301917696]

  2018
  BEAUVOIR, Simone de, GERDINA, Otto (urednik). Starost.1, Stališče zunanjosti. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018. 322 str. ISBN 978-961-94287-7-1. [COBISS.SI-ID 297596160]

  2017
  GERDINA, Otto. Partnersko nasilje med starimi : magistrsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2017. 127 str. [COBISS.SI-ID 35069789]
  nagrada: Prešernova nagrada UL, 2017

  TORNSTAM, Lars, GERDINA, Otto (urednik, avtor dodatnega besedila). Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. 194 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 291750144]

  GERDINA, Otto. Infantilizacija kot način podrejenja starih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 20. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35212637]

  GERDINA, Otto. Moški : spregledane žrtve partnerskega nasilja v kasnejših letih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35208285]

  PETROVČIČ, Andraž, KAVČIČ, Matic, ŠETINC, Mojca, MRZEL, Maja, GERDINA, Otto, TUŠ, Anja, DOLNIČAR, Vesna. Poročilo o rezultatih intervencijske pilotne raziskave E-oskrba - pomoč na daljavo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2017. [114] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745693]

  GERDINA, Otto. Strgane nogavice, pa kaj?. V: GERDINA, Otto (ur.), TORNSTAM, Lars. Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. Str. 180-192. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 35334749]

  2016
  GERDINA, Otto, NOVAK, Jure. Fakultete za družbene vede danes in jutri : kakovost univerzitetnega izobraževanja v družboslovju z vidika študentov in študentk sociologije. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. Str. 225-242. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-781-8. [COBISS.SI-ID 34065757]

  GERDINA, Otto. Teorija o gerotranscendenci : predstavitev alternativnega pogleda na starost in njegovih implikacij. V: ROŽMAN, Sara (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Različni obrazi migracij : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2016. Str. 19. ISBN 978-961-90202-7-2. [COBISS.SI-ID 35208029]

  2015
  GERDINA, Otto, DOLNIČAR, Vesna. Co-creation sessions with elderly in Slovenia : report. Ljubljana: [Faculty of Social Sciences], 2015. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745949]

  GERDINA, Otto. Perpetuum Iuvenile. Razpotja : revija humanistov Goriške. pom. 2015, letn. 6, št. 19, str. 4-7, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 286281216]

  GERDINA, Otto. Sebastijan Pregelj: Kronika pozabljanja : Založba Goga, 2014; 184 str. Razpotja : revija humanistov Goriške. zima 2015/2016, letn. 6, št. 22, str. 60-61. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 21330482]

  GERDINA, Otto. Socialni imaginariji in poskus ocene realne moči stare populacije v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2015. 52 str. [COBISS.SI-ID 33602909]

  Osebna bibliografija