Skoči do osrednje vsebine

asist. dr. Otto Gerdina

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • asist. dr. Otto Gerdina, raziskovalec
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-311
  Email: is.jl-inu.vdf@anidreg.otto
  Govorilne in uradne ure:

  Prostor:
  CJM/P
  Sodelovanje pri predmetih:

  Podiplomski študij
  Indikatorji družbenega razvoja in blaginje
  Ekspertna področja:
  Sociologija staranja
  Teorije staranja
  Starizem
  Medijske reprezentacije starosti


 • Asist. dr. Otto Gerdina je raziskovalec na Fakulteti za družbene vede. Na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij se ukvarja z medijskimi reprezentacijami starosti v slovenskih časopisih kot tudi javnimi stališči povezani s starostjo, staranjem in starimi ljudmi. Rezultate raziskovalnega dela redno predstavlja na domačih (letna srečanja SSD) ter tujih konferencah (IAGG-ER, letno srečanje ESA). Aktivno sodeluje v mednarodnih znanstvenih združenjih, kot je evropsko omrežje za zmanjševanje socialne izključenosti v starosti ROSEnet. Doslej za svoje delo prejel Svečano listino za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani (2016), Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (2017) in priznanje Slovenskega sociološkega društva Mladi sociološki up (2018).
 • Izbrana dela

  2023
  Gerdina, Otto (2023): Mehkejše izrazoslovje ali na starosti utemeljena socialna varnost. Kakovostna Starost, 26(2): 3-11.

  2022
  GERDINA, Otto. Reprezentacije starosti v slovenskih dnevnih časopisih : doktorska disertacija. Ljubljana: [O. Gerdina], 2022. 242 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 123235587]

  GERDINA, Otto. Starizem in starostni stereotipi. V: LIČEN, Nives (ur.), et al. Homo senescens : dolgoživost in izobraževanje starejših. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. Str. 85-97. ISBN 978-961-7128-91-8. [COBISS.SI-ID 127357955]

  GERDINA, Otto. Komu zvoni?. Gledališki list SNG. Drama. Sep. 2022, letn. 102, št. 1, str. 13-16. ISSN 2350-3769. [COBISS.SI-ID 127327491]
   
  GERDINA, Otto. Spodrsljaj?. V: KAMIN, Tanja (ur.), PERGER, Nina (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). 60 let kasneje : UL FDV od A do Ž. 1. tiskana izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. Str. 114-115. ISBN 978-961-295-009-5. [COBISS.SI-ID 108270851]

  2021
  GERDINA, Otto. Reprezentacije problemov starih ljudi v časopisu Delo. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Pandemična družba : Slovensko sociološko srečanje : Ljubljana, 24.-25. september 2021. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2021. Str. 195-199, tabela. ISBN 978-961-94302-5-5. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2021/09/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-21-WEB-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 80381699]

  GERDINA, Otto. Depictions of aging and old-age vulnerability in Slovene daily newspapers. V: Sociological knowledges for alternative futures : abstract book : 15th ESA Conference, 31 August - 3 September 2021, Barcelona (Online). Paris: European Sociological Association, cop. 2021. Str. 120. ISBN 978-2-9581586-0-6. https://www.europeansociology.org/sites/default/files/public/ESA_ABSTRACT_BOOK_BCN_2021%20final.pdf. [COBISS.SI-ID 93524483]

  GERDINA, Otto. Starizem in zdravstvo v Sloveniji : zaznave zdravja Ljubljančanov in drugih prebivalcev Slovenije v času epidemije koronavirusa = Ageism and health care in Slovenia : the perceptions of health among residents of Ljubljana and other residents of Slovenia in the times of the coronavirus epidemic. V: LIPIČ, Nikolaj (ur.). Ljubljana - starejšim prijazno mesto. Izboljšanje socialne vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji Covid-19. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2021. Str. 57-66, tabeli. ISBN 978-961-92650-8-6. [COBISS.SI-ID 85061635]

  GERDINA, Otto. Prostor in polnopravno državljanstvo v starosti. V: KUTIN, Meta (ur.), KOŽELJ, Janez. Vizije SO 16 : mesto 65+ : staranje med umikom in urbanostjo. Ljubljana: Društvo arhitektov, 2021. Str. 60-61. ISBN 978-961-94631-4-7. [COBISS.SI-ID 87623939]


  2020
  GERDINA, Otto. Merjenje gerotranscendence v Sloveniji : revizija merskega instrumenta. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2020, letn. 36, št. 93, str. 33-56, tabele. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 24136707]

  GERDINA, Otto. Gerotranscendenca in odnos med zakoncema v starosti : primer gospoda Metoda = Gerotranscendence and marital relations in old age : the case of Mr. Metod. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 14, št. 1/2, str. 179-195. ISSN 1854-9373. [COBISS.SI-ID 26202115]

  GERDINA, Otto. O vlogi dolgčasa v starosti. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družbene neenakosti in politika : Slovensko sociološko srečanje, Ljubljana, 6.-7. november 2020. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2020. Str. 184-187. ISBN 978-961-94302-4-8. [COBISS.SI-ID 40454659]

  GERDINA, Otto. Predgovor. V: GERDINA, Otto (ur.), et al. Crescendo v istem duru : o usodi starih na sončni strani Alp. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2020. Str. 9-21. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94813-6-3. [COBISS.SI-ID 45385475]

  2019

  GERDINA, Otto, TORRES, Sandra. Media representations of old age in Slovenia : what the old-age exclusion lens offers. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging. [S. l.]: European Sociological Association (ESA), 2019. [COBISS.SI-ID 36288349]

  GERDINA, Otto. Medijske reprezentacije socialne izključenosti v starosti v časovni perspektivi. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019. Str. 134-137. ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 36430429]

  GERDINA, Otto. On and off the media agenda : how old-age exclusion is discussed in Slovenia? : presentation at the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, Gothenburg, 23rd - 25th May 2019. [COBISS.SI-ID 36162653]

  GERDINA, Otto, JOGAN, Maca, ŠVAB, Vesna, OŠLAJ, Borut, CICO, Sandra, ARNŠEK, Tatjana. Starost ni za mevže : o nasilju med in nad starimi. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2019. 113 str. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94813-0-1. [COBISS.SI-ID 301917696]

  2018
  BEAUVOIR, Simone de, GERDINA, Otto (urednik). Starost.1, Stališče zunanjosti. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018. 322 str. ISBN 978-961-94287-7-1. [COBISS.SI-ID 297596160]

  2017
  GERDINA, Otto. Partnersko nasilje med starimi : magistrsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2017. 127 str. [COBISS.SI-ID 35069789]
  nagrada: Prešernova nagrada UL, 2017

  TORNSTAM, Lars, GERDINA, Otto (urednik, avtor dodatnega besedila). Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. 194 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 291750144]

  GERDINA, Otto. Infantilizacija kot način podrejenja starih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 20. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35212637]

  GERDINA, Otto. Moški : spregledane žrtve partnerskega nasilja v kasnejših letih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35208285]

  PETROVČIČ, Andraž, KAVČIČ, Matic, ŠETINC, Mojca, MRZEL, Maja, GERDINA, Otto, TUŠ, Anja, DOLNIČAR, Vesna. Poročilo o rezultatih intervencijske pilotne raziskave E-oskrba - pomoč na daljavo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2017. [114] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745693]

  GERDINA, Otto. Strgane nogavice, pa kaj?. V: GERDINA, Otto (ur.), TORNSTAM, Lars. Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. Str. 180-192. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 35334749]

  2016
  GERDINA, Otto, NOVAK, Jure. Fakultete za družbene vede danes in jutri : kakovost univerzitetnega izobraževanja v družboslovju z vidika študentov in študentk sociologije. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. Str. 225-242. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-781-8. [COBISS.SI-ID 34065757]

  GERDINA, Otto. Teorija o gerotranscendenci : predstavitev alternativnega pogleda na starost in njegovih implikacij. V: ROŽMAN, Sara (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Različni obrazi migracij : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2016. Str. 19. ISBN 978-961-90202-7-2. [COBISS.SI-ID 35208029]

  2015
  GERDINA, Otto, DOLNIČAR, Vesna. Co-creation sessions with elderly in Slovenia : report. Ljubljana: [Faculty of Social Sciences], 2015. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745949]

  GERDINA, Otto. Perpetuum Iuvenile. Razpotja : revija humanistov Goriške. pom. 2015, letn. 6, št. 19, str. 4-7, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 286281216]

  GERDINA, Otto. Sebastijan Pregelj: Kronika pozabljanja : Založba Goga, 2014; 184 str. Razpotja : revija humanistov Goriške. zima 2015/2016, letn. 6, št. 22, str. 60-61. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 21330482]

  GERDINA, Otto. Socialni imaginariji in poskus ocene realne moči stare populacije v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2015. 52 str. [COBISS.SI-ID 33602909]

  Osebna bibliografija