Skoči do osrednje vsebine

asist.   Otto Gerdina

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • asist.   Otto Gerdina, raziskovalec
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-311
  Email: is.jl-inu.vdf@anidreg.otto
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure potekajo ob torkih med 15:00 in 16:00 na CJMMK (pritličje).
  Prostor:
  CJM/P
  Sodelovanje pri predmetih:

  Podiplomski študij
  Indikatorji družbenega razvoja in blaginje
  Ekspertna področja:
  Sociologija staranja
  Nasilje nad in med starimi
  Socialna izključenost
 • Asist. Otto Gerdina je raziskovalec na Fakulteti za družbene vede, doktorski študent sociologije in direktor zavoda OPRO. Na Centru za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij se ukvarja z medijskimi reprezentacijami starosti v slovenskih časopisih kot tudi javnimi stališči povezani s starostjo, staranjem in starimi ljudmi. Rezultate raziskovalnega dela redno predstavlja na domačih (letna srečanja SSD) ter tujih konferencah (IAGG-ER, letno srečanje ESA). Aktivno sodeluje v mednarodnih znanstvenih združenjih, kot je evropsko omrežje za zmanjševanje socialne izključenosti v starosti ROSEnet. Doslej za svoje delo prejel Svečano listino za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani (2016), Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (2017) in priznanje Slovenskega sociološkega društva Mladi sociološki up (2018).
 • 2019
  GERDINA, Otto. Družbena za skrb za stare. Dita : revija za življenje z diabetesom. jun. 2019, letn. 24, št. 3, str. 34, fotogr. ISSN 1318-6922. [COBISS.SI-ID 36202077]

  GERDINA, Otto, TORRES, Sandra. Media representations of old age in Slovenia : what the old-age exclusion lens offers. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging. [S. l.]: European Sociological Association (ESA), 2019. [COBISS.SI-ID 36288349]

  GERDINA, Otto. Medijske reprezentacije socialne izključenosti v starosti v časovni perspektivi. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019. Str. 134-137. ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 36430429]

  ŠVAB, Alenka, GERDINA, Otto, et al. Odrinjena stara ogledala : medijske reprezentacije starosti in trpinčenje starejših v novinarskem poklicu : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2019. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36231005]

  GERDINA, Otto. On and off the media agenda : how old-age exclusion is discussed in Slovenia? : presentation at the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, Gothenburg, 23rd - 25th May 2019. [COBISS.SI-ID 36162653]

  GERDINA, Otto. Stari in enaki? : depresija in žalost še nista senilnost. Dita : revija za življenje z diabetesom. apr. 2019, letn. 24, št. 2, str. 29, fotogr. ISSN 1318-6922. [COBISS.SI-ID 36118877]

  GERDINA, Otto, JOGAN, Maca, ŠVAB, Vesna, OŠLAJ, Borut, CICO, Sandra, ARNŠEK, Tatjana. Starost ni za mevže : o nasilju med in nad starimi. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2019. 113 str. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94813-0-1. [COBISS.SI-ID 301917696]

  2018
  BEAUVOIR, Simone de, GERDINA, Otto (urednik). Starost.1, Stališče zunanjosti. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018. 322 str. ISBN 978-961-94287-7-1. [COBISS.SI-ID 297596160]

  2017
  TORNSTAM, Lars. Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. 1. elektronska izd. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2017. ISBN 978-961-94287-1-9. [COBISS.SI-ID 293329664]

  TORNSTAM, Lars, GERDINA, Otto (urednik, avtor dodatnega besedila). Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. 194 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 291750144]

  GERDINA, Otto. Infantilizacija kot način podrejenja starih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 20. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35212637]

  GERDINA, Otto. Moški : spregledane žrtve partnerskega nasilja v kasnejših letih. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35208285]

  GERDINA, Otto. Partnersko nasilje med starimi : magistrsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2017. 127 str.  [COBISS.SI-ID 35069789]
  nagrada: Prešernova nagrada UL, 2017

  PETROVČIČ, Andraž, KAVČIČ, Matic, ŠETINC, Mojca, MRZEL, Maja, GERDINA, Otto, TUŠ, Anja, DOLNIČAR, Vesna. Poročilo o rezultatih intervencijske pilotne raziskave E-oskrba - pomoč na daljavo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2017. [114] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745693]

  GERDINA, Otto. Strgane nogavice, pa kaj?. V: GERDINA, Otto (ur.), TORNSTAM, Lars. Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju. Ljubljana: Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. Str. 180-192. ISBN 978-961-94287-0-2. [COBISS.SI-ID 35334749]

  2016
  GERDINA, Otto, NOVAK, Jure. Fakultete za družbene vede danes in jutri : kakovost univerzitetnega izobraževanja v družboslovju z vidika študentov in študentk sociologije. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.). Odgovornost za razvoj družboslovja : deset let prenovljenih programov Fakultete za družbene vede. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. Str. 225-242. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-781-8. [COBISS.SI-ID 34065757]

  GERDINA, Otto. Teorija o gerotranscendenci : predstavitev alternativnega pogleda na starost in njegovih implikacij. V: ROŽMAN, Sara (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Različni obrazi migracij : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2016. Str. 19. ISBN 978-961-90202-7-2. [COBISS.SI-ID 35208029]

  2015
  GERDINA, Otto, DOLNIČAR, Vesna. Co-creation sessions with elderly in Slovenia : report. Ljubljana: [Faculty of Social Sciences], 2015. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34745949]

  GERDINA, Otto. Perpetuum Iuvenile. Razpotja : revija humanistov Goriške. pom. 2015, letn. 6, št. 19, str. 4-7, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 286281216]

  GERDINA, Otto. Sebastijan Pregelj: Kronika pozabljanja : Založba Goga, 2014; 184 str. Razpotja : revija humanistov Goriške. zima 2015/2016, letn. 6, št. 22, str. 60-61. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 21330482]

  GERDINA, Otto. Socialni imaginariji in poskus ocene realne moči stare populacije v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Gerdina], 2015. 52 str. [COBISS.SI-ID 33602909]

  Osebna bibliografija