Skoči do osrednje vsebine

asist.   Miriam Hurtado Monarres

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • asist.   Miriam Hurtado Monarres, raziskovalka
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-205
   Email: is.jl-inu.vdf@serranoM-odatruH.mairiM
   Govorilne in uradne ure:

   Prostor:
   A 204
   Sodelovanje pri predmetih:
   Ekspertna področja:


  • ŠADL, Zdenka. Plačano gospodinjsko delo v Sloveniji (Paid household work in Slovenia) Družbosl. razpr., dec. 2006, let. 22, št. 53, str. 33-54

   ŠADL, Zdenka, Pivec, Nataša. Reprezentacija moškosti v popularnem rapu na primeru 50 Cent (Representation of Masculinity in Pop Rap - The Case of 50 Cent) Teor. praksa, maj-avg. 2007, letn. 44, št. 3/4, str. 447-460.

   Luthar, Breda, ŠADL, Zdenka. Communication and Emotion in Gendered Organization: The hidden Transcripts of Power in Higher Education. In: CANAAN, Joyce E. (ed.), SHUMAR, Wesley (ed.). Structure and Agency in the Neoliberal University, (Routledge Research in Education, 15). New York; London: Routledge, 2008,  234-255.

   ŠADL, Zdenka. ‘We Women Are No Good at It’: Networking in Academia. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, 45, 6: 1239–1263.

   ŠADL, Zdenka. Globalizacija družbene reprodukcije: skrbstveni deficit in globalne verige skrbi (The Globalization of Social Reproduction: Care Deficit and Global Care Chains) Teor. praksa, jan.-feb. 2010, letn. 47, št. 1, str. 139-155.

   ŠADL, Zdenka, Hlebec, Valentina. Emotional support and intergenerational solidarity. Teor. praksa, nov.-dec. 2010, letn. 47, št. 6, str. 1150-1170.

   ŠADL, Zdenka. The ambivalence of intergenerational relations through the prism of body work Teor. praksa, nov.-dec. 2010, letn. 47, št. 6, str. 1253-1277.

   ŠADL, Zdenka, HLEBEC, Valentina. Stiki med mladimi in starimi ljudmi ter neformalna skrb za stare ljudi v Evropi (The contacts between the young and the elderly people and informal care for elderly people in Europe) V: MANDIČ, Srna (ur.), FILIPOVIČ HRAST, Maša (ur.). Blaginja pod pritiski demografskih sprememb, (Knjižna zbirka Ost, 9). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011, str. 107-137.