Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Matjaž Uršič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Matjaž Uršič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-349
  Email: is.jl-inu.vdf@cisru.zajtam
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne in tutorske ure:

  Sreda: 13:00 - 15:00 (najava poteka prek e-pošte)
  Prostor:
  A 207
  Sodelovanje pri predmetih:

  Podiplomski študij
  Okoljska sociologija
  Sociologija športa
  Ekspertna področja:
  Urbana sociologija
  Vzhodno-Azijski urbani razvoj
  Kulturna in kreativna urbana regeneracija
  Pametna mesta
  Kulturna geografija
  Kulturna potrošnja
  Revitalizacija mest
  Prostorsko načrtovanje
  Sociologija trajnostnega razvoja
  Socialna ekologija
  Sociologija športa
  Sociologija migracij


  Seznam trenutnih/preteklih raziskav:

     • V POTEKU (2023): AI@MissionCities - Trajnostni razvoj in strateško načrtovanje: študija primera rabe umetne inteligence za pripravo izhodišč za podnebno nevtralno mesto do leta 2023.
  V POTEKU (2022-2025): HEI -TRANSFORM : Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo (HEI-TRANSFORM - Heritage for Inclusive
  Sustainable Transformation), ARRS.
     • V POTEKU (2021-2024): Mentorski odnos v kontekstu znanstvenega sodelovanja in produkcije znanja (A mentoring relationship in the context of scientific collaboration and knowledge production), ARRS.
     • (2019-2022): MESTUR - Analiza in upravljanje prostorskih in družbenih učinkov mestnega turizma na primeru Ljubljane, Gradca in Maribora ( Analysis of Territorial and Social Impacts of Urban Tourism and its Territorial Governance: The Cases of Ljubljana, Graz and Maribor), ARRS.  
     • (2017-2020): Urban Education Live (UEL) - Innovative Urban Education in Live Settings – Local presence and mapping technology as tools for urban capacity building and innovation - A model for collaboration between universities and communities. Cofund Smart Urban Futures - ENSUF, JPI Urban Europe, ERA-NET, Horizon 2020 (H2020).
     • (2017- 2020): GETM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3. MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Funded by: H2020-EU.1.3.3. - Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge, Slovenia).
     • (2014-2016): Analysing the implementation of eco-city paradigm in Northeast Asia and Europ - A comparative study of cases from Korea, Slovenia, China and Sweden. NRF Joint Research Program. Soongsil University (Seoul, South Korea), University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia).
     • (2013-2019): Sociological Aspects of Sustainable Socio-spatial and Human Resource Development of Slovenia in Europe. Research Program, National Research Agency - ARRS, Ljubljana.
     • (2013-2016): Eco-Silver House (EE- Highrise) – Energy Efficient Demo Multi-residential High Rise Building. 7th Framework program of EU (7FP): Demonstration of low energy new buildings.
     • (2008-2012): CIVITAS Elan - 7th Framework programme of EU (7FP): “Mobilising citizens for vital cities”. Measure leader in Civitas plus (City – Vitality – Sustainability), part of SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT – FP7.
     • (2011-2012): Project: “Potentials of Creative Urban regeneration”. Funded by the European Union, EU - European Regional Development Fund, Central Europe, Project Creative Cities, RRA-LUR, IPOP, Ljubljana.
     • (2011): Utilization Concepts Draft of Rog Centre for Contemporary Arts – Analysis of Focus Groups. Findings and Recommendations. Project SECOND CHANCE, European Regional Development Fund within the Central Europe programme, Central Europe, City of Ljubljana – Department for Culture Ljubljana, June 2011.
     • (2010): Project: “Quality of Life in Ljubljana”. Funded by the City Municipality of Ljubljana. University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Centre for Spatial Sociology.
     • (2009- 2012): SOSTENUTO - Thinking culture as a factor of economic and social innovation, (ERDF) European Regional Development Fund. Forming of the Cultural Quarter Tabor – Analysis of Focus Groups. Project. Ljubljana: Zavod Bunker, 2010.
     • (2004- 2008): Dehierarchisation of the spatial system of the Republic of Slovenia: from a centrality of localities to a network of localities. Centre for Spatial Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.
     • (2006 – 2007): Managing Diversity in the Centre of Ljubljana: Services, Products, Information, People, Urban Locales. Ljubljana: City Municipality of Ljubljana (MOL).
     • (2001 – 2007): Measures to Improve the Quality of Life in Cities and other Settlements – Research project Competitive position of Slovenia 2001 – 2006. Ljubljana, Urbanistic Institute of Slovenia.
     • (2007) INTERREG III B CADSES: Project R.A.V.E Space : project final report : raising awareness of values of space through the process of education. Ljubljana, LUZ, The Ministry of the Environment and Spatial Planning of Slovenia, (2007).
     • (2005): Values of Space and Place. Ljubljana, Centre for Spatial Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.
     • (2005) Preparation of scenarios of regional development – analyses of longitudinal projections of movement of inhabitants and employed. Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Centre for Spatial Sociology.
     • (2004) Renovation of housing areas       in Ljubljana – Savsko settlement: Sociological research project (final report). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Studies, Centre for Spatial Sociology, June 2004.
     • (2004) Research project RE-URBAN MOBIL "Reurbanisation of inner city residential areas on condition of demographic change". Ljubljana: City Municipality of Ljubljana (MOL); Leipzig: Centre for Environmental Research (UFZ), EU 5th Framework Program.
     • (2004) Research study - Housing capacity in municipality of Izola. Ljubljana, Urbanistic Institute of Slovenia.
 • Creativity in Tokyo - Revitalizing a Mature City (book presentation): https://www.youtube.com/watch?v=zEqn-V-wbNc 

  Omizje: Gremo na elektriko: https://www.youtube.com/watch?v=jGm5EFkdqqA 

  Okrogla miza: O vlogi arhitektov v sodobnih krizah: https://www.youtube.com/watch?v=ExS_X9btw6g&t=510s 

  Življenje v mestu (RTV): https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175046213?s=tv   • Matjaž Uršič je zaposlen kot  izredni profesor in znanstveni svetnik na Centru za prostorsko sociologijo, ki deluje na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V prvi vrsti se ukvarja z raziskovanjem procesov družbeno-kulturne preobrazbe mest in sodobnih urbanih fenomenov v kontekstu procesov globalizacije. Trenutno se še posebej posveča analizi prostorskih in okoljskih vrednot prebivalcev Slovenije, Evrope in Vzhodne Azije; pojasnjevanju interakcij med urbanim okoljem ter njegovo bližnjo in širšo okolico, analizi novih prostorskih trendov suburbanizacije, dezurbanizacije, poselitvenih sistemov.
  Delovne izkušnje vključujejo raziskave in predavanja na različnih mednarodnih inštitutih in univerzah (Tokyo Metropolitan University, University of Seoul, Kwangwoon University, Soongsil University, National Cheng Kung University Taiwan). Prejel je raziskovalno podporo fundacij: The Japan Foundation (2009), the Japan Society for the Promotion of Science (2014), The Korea Foundation (2012) and the Taiwan Fellowship (2017). Vključen je v več mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki se ukvarjajo s kulturno potrošnjo, revitalizacijo in spreminjanjem vloge mestnih središč  (projekt “Urban Education Live” - Smart Urban Futures - ENSUF, JPI Urban Europe, ERA-NET, Horizon 2020 (H2020); projekt GETM3 - Global Entrepreneurial Talent Management 3 part of MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE, H2020); projekt Analysing the implementation of eco-city paradigm in Northeast Asia and Europe - A comparative study of cases from Korea, Slovenia, China and Sweden. NRF Joint Research Program. Soongsil University/University of Ljubljana; projekt “SECOND CHANCE – From Industrial Use to Creative Impulse” (Program co-financed by ERDF – Central Europe); projekt “SOSTENUTO – Thinking Culture as a Factor of Economic and Social Innovation” (co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) and the Instrument for Pre-Accession Assistance. MED – Europe in the Mediterranean); projekt: “REurban Mobil - Mobilising Reurbanisation on Condition of Demo- graphic Change” (part of 5th EU Framework program - Supported by the European Commission); project: “Civitas Elan (City – Vitality – Sustainability)” – part of the “7th EU Framework program: “Mobilising citizens for vital cities”); projekt: “Development strategy for an urban-rural partnership” (ARRS, Ljubljana); projekt: “Eco-Silver House (EE- Highrise) – Energy Efficient Demo Multi-residential High Rise Building”, 7th Framework program of EU (7FP)) itd.
  Med drugim je avtor knjige: Creativity in Tokyo - Revitalizing a Mature City (Palgrave Macmillan, 2020), Urbani prostori potrošnje (2003) v katerih obarvava sodobne procese preobrazbe mest in raziskuje funkcionalne možnosti nadaljnjega razvoja (revitalizacije) občutljivih mestnih območij in soavtor del: Protiurbanost kot način življenja(2007); Kreativna urbana regeneracija (2012) in Corporate Social Responsibility (2016) v katerih so obravnavani širši družbenorazvojni dejavniki, ki določajo vsakdanji življenjski utrip slovenskih mest.
 • Izbrane objave:

  • 2022 URŠIČ, Matjaž. Prednosti in slabosti avtomobilizma kot temelja turističnega razvoja Slovenije. Dela. [Tiskana izd.]. 2022, [št.] 57, str. 89-112, ilustr. ISSN 0354-0596. https://journals.uni-lj.si/Dela/article/view/12286/10989 , https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144162 , DOI: 10.4312/dela.57.89-112  
  • 2022 URŠIČ, Matjaž, TIRAN, Jernej. Vpliv prostora na volilno vedenje : analiza delitve med urbanim in ruralnim na primeru volitev v Državni zbor 1996–2022. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. okt.-dec. 2022, letn. 59, št. 4, str. 871-891, 1024, ilustr. ISSN 0040-3598. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144120 , http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NFI6NZYD , DOI: 10.51936/tip.59.4.871–891 
  • 2022 MAROT, Naja, URŠIČ, Matjaž. Mestni turizem v Sloveniji : značilnosti in upravljanje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2022. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-6379-61-8. https://www.bf.uni-lj.si/mma/MESTUR_knjiga_KON__NA_digitalna_verzija.pdf/2022071513510556/?m=1657885866 
  • 2022 URŠIČ, Matjaž. Omejitve mestnega turizma Ljubljane z vidika različnih družbenih skupin. V: MAROT, Naja (ur.), et al. Mestni turizem v Sloveniji : značilnosti in upravljanje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2022. Str. 197-224, 285-286, ilustr. ISBN 978-961-6379-61-8
  • 2021 MEDVED, Primož, URŠIČ, Matjaž. The benefits of university collaboration within university-community partnerships in Europe. Journal of higher education outreach & engagement. 2021, vol. 25, no. 2, str. 79-94, tabele. ISSN 2164-8212. https://openjournals.libs.uga.edu/jheoe/article/view/2702/2655 
  • 2021 URŠIČ, Matjaž. Pandemija Covida-19 kot nadaljevanje procesov fleksibilizacije in prekarizacije delovnih razmer za kreativne poklice v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-sep. 2021, letn. 58, št. 3, str. 762-784, 927, ilustr. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ARJWLSCW , https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138746 , DOI: 10.51936/tip.58.3.762-784
  • 2021 URŠIČ, Matjaž. Izgubljeni potenciali kreativne urbane regeneracije : primer prestrukturiranja območja nekdanje Tobačne tovarne v Ljubljani = The lost potential of creative urban regeneration : restructuring Ljubljana's former tobacco factory. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 32, št. 1, str. 15-27, 85-97, ilustr. ISSN 0353-6483. DOI: 10.5379/urbani-izziv-2021-32-01-002, DOI: 10.5379/urbani-izziv-en-2021-32-01-002;  http://www.urbaniizziv.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2021/urbani-izziv-2021-32-01-02.pdf 
  • 2020 URŠIČ, Matjaž, IMAI, Heide. Creativity in Tokyo : revitalizing a mature city. Singapore: Palgrave Macmillan, ISBN 978-981-15-6686-8, doi: https://10.1007/978-981-15-6687-5 
  • 2019 URŠIČ, Matjaž. Inadequate adaptation of creative city paradigm? : Taiwanese cultural and creative-led urban regeneration policies through the eyes of urban development experts. Routledge - Taylor & Francis, Space & polity, ISSN 1356-2576, https://doi.org/10.1080/13562576.2019.1598257.
  • 2019 KIM, Jung In, URŠIČ, Matjaž. Besieged citizenship : the social construction of inequality in Gangnam district, Seoul. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, jan.-mar. 2019, letn. 56, št. 1, str. 74-97, 309-310.
  • 2018 URŠIČ, Matjaž, JANG, Won-ho, NAHM, Kee-Bom. Creative precarity : flexibilization of working conditions and growth of precarious creative employment in Slovenia and South Korea. Annales - Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. 2018, vol. 28, no. 4, pp. 841-852, doi: 10.19233/ASHS.2018.51.
  • 2018 URŠIČ, Matjaž. Fluidno prostorsko načrtovanje in komunikacijski proces z deležniki : prednosti in dileme vzpostavljanja komunikacijsko odprtega prostorskega načrtovanja. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. dec. 2018, letn. 34, št. 89, str. 45-67.
  • 2017 URŠIČ, Matjaž, PAVLIN, Samo, MEDVED, Primož. Occupational Development in the Field of Sustainable Urbanism– The Case of Sustainable Neighbourhoods. Theory and Praxis. ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2017, vol. 54, n. 5, pp. 885-903.
  • 2017 URŠIČ, Matjaž. Presentation of developments in the field of Slovene urban sociology. Japan Consortium for Sociological Societies newsletter, spring 2017, issue 10, pp. 10-13.
  • 2017 URSIC Matjaz. Critical reconsideration of social and cultural elements that constitute the creative ecosystem of a city : examples from Slovenia and Japan. Traditiones. ISSN 0352-0447, vol. 46, no. 1/2, pp. 149-170, doi: 10.3986/Traditio2017460203.
  • 2016 URSIC Matjaz. Characteristics of spatial distribution of creative industries in Ljubljana and the Ljubljana region. Acta Geographica Slovenica. Print version: ISSN: 1581-6613, digital version: ISSN: 1581-8314. Vol. 56, No: 1, 2016. DOI: 10.3986/AGS.
  • 2016 URSIC Matjaz. Declarative or active corporate environmental responsibility? : overlaying of corporate environmental responsibility standards with socio-cultural values related to sustainable development. In: Corporate social responsibility. Rado Bohinc (ed.).Ljubljana, Faculty of Social Sciences, pp. 83-114.
  • 2016 URŠIČ, Matjaž. Online news media and local stakeholders in the urban development process : the case of renovating the Bežigrad Stadium in Ljubljana. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, Sep.- Okt. 2016, Vol. 53, No. 5, pp. 1191-1212.
  • 2015 URSIC, Matjaz, MAKSUTI, Alem, DEŽELAN, Tomaž. The salience of local urban development in the political party arena : a longitudinal analysis of Slovenian parliamentary party programmes. In: Lex localis - Journal of Local Self Government. ISSN 1581-5374, Vol. 13, no. 3, July 2015. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2015, pp. 615-638, DOI: 10.4335/13.3.639-638(2015).
  • 2015 URSIC, Matjaz. Hidden touch of the countryside? Classes and 'urbanity' in the case of Ljubljana and Maribor (Skriti pridih podeželja?: razrednost in urbanost v primeru Ljubljane in Maribora). Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-apr. 2015, letn. 52, št. 1/2, str. 236-252, 308-309.
  • 2014 URŠIČ, Matjaž, DEKKER, Karien, FILIPOVIČ HRAST, Maša. Spatial organization and youth participation : case of the University of Ljubljana and Tokyo Metropolitan University. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2014, Vol. 24, Issue. 3, pp. 433-450.
  • 2014 DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem, URŠIČ, Matjaž. Capacity of Local Development Planning in Slovenia: Strengths and Weaknesses of Local Sustainable Development Strategies. Lex localis - Journal of Local Self-government, Vol. 12, Issue 3, July 2014. DOI: 10.4335/12.3.547-573(2014).
  • 2014 URSIC, Matjaz. The role of traditional marketplaces in the post-industrial city – A comparative analysis of influences of urban renewal in Korea and Europe. In: Quaderni di Cultura, EUROKOREA 2013: European Perspectives of Korea. Trinity College Dublin, TCD and Trauben, Turin.
  • 2014 DEŽELAN, Tomaž, MAKSUTI, Alem, URŠIČ, Matjaž. The potentials of normative sustainability : an analysis of sustainable development strategies on global, supranational and national levels. European quarterly on political attitudes and mentalities, ISSN 2285-4916, Apr. 2014, vol. 3, iss. 2, pp. 34-49.
  • 2013 URŠIČ, Matjaž. Preservation or degradation of local cultural assets in central Tokyo - the case of the plans to relocate the Tsukiji fish market. Innovative issues and approaches in social sciences, Jan. 2013, vol. 6, no. 1, pp. 35-63.


  Osebna bibliografija
 • Matjaž Uršič - Osebna predstavitvena stran: http://www2.arnes.si/~mursic14/ 

  Povezava do knjige: https://www.palgrave.com/gp/book/9789811566868 

  Podcast Tokyo - Creativity - Newbooksnetwork: https://newbooksnetwork.com/creativity-in-tokyo