doc. dr. Matjaž Uršič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Matjaž Uršič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-349
  Email: is.jl-inu.vdf@cisru.zajtam
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne in tutorske ure:

  Petek: 11:00 - 13:00


  Prostor:
  A 207
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Lokalnost, podeželje in družbene spremembe
  Sodobne družbe

  Podiplomski študij
  Sociologija arhitekture
  Ekspertna področja:

  Urbana sociologija

  Kulturna geografija

  Kulturna potrošnja

  Revitalizacija mest

  Prostorsko načrtovanje

  Sociologija migracij


  Seznam raziskav pri katerih je sodeloval kot član centra CPS:

   

  76. POLIČ, Marko, MUSEK, Janek, SABADIN, Argio, PODLESEK, Anja, BAJEC, Boštjan, KOS, Drago, MIHELJAK, Vlado, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž. Izdelava postopkov vključevanja lokalne javnosti v postopek umeščanja jedrskih objektov = Preparaton of the procedures of local public participation in the sitting of nuclear objects : CRP 'Konkurenčnost Slovenije' : zaključno poročilo, projekt V5-0471. Ljubljana: [s. n.], 2010. 137 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43764578]

  77. KOS, Drago, ZORMAN, Anže, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž, ZAVRATNIK, Simona. Kakovost življenja v Ljubljani : 2. faza = Quality of life in Ljubljana : phase 2. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo, 2010. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 29982045]

  78. ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, BIZJAK, Igor, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, GOLIČNIK, Barbara, GULIČ, Andrej, JAKOŠ, Aleksander, KERBLER, Boštjan Kefo, MIHELIČ, Breda, MLADENOVIČ, Luka, MUJKIĆ, Sabina, MUŠIČ, Barbara, NIKŠIČ, Matej, PRAPER, Sergeja, SAVANOVIĆ, Gvozden, GANTAR, Damjana, SENDI, Richard, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, COTIČ, Boštjan, HOČEVAR, Marjan, JUVANC, Alojzij, KAVAŠ, Damjan, KOMAN, Klemen, KOS, Drago, PANJAN, Jože, PRELOVŠEK, Andrej, ŠANTEJ, Borut, SLAČEK, Mojmir, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž, ŽURA, Marijan, GOLOBIČ, Mojca, KOZAMERNIK, Jana, STANIČ, Ivan, GUBINA, Ferdinand, GUBINA, Andrej, MARC, Dušan, STOJIČ, Zoran. Občinski prostorski načrt MOL : strateški del. Mapa 1, Odlok o Strateškem načrtu Mestne občine Ljubljana, Priloge k občinskemu prostorskemu načrtu, (Novi prostorski akti Mestne občine Ljubljana). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2010. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2386115]

  79. URŠIČ, Matjaž. Oblikovanje kulturne četrti Tabor - analiza fokusnih skupin : (končno poročilo). Ljubljana: Zavod Bunker, 2010. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29640541]

  80. KOS, Drago, ZAVRATNIK ZIMIC, Simona, URŠIČ, Matjaž, TRČEK, Franc, HOČEVAR, Marjan. Potovalne navade udeležencev v ljubljanski urbani regiji : poročilo o anketni raziskavi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo, 2010. [COBISS.SI-ID 30277213]

  81. PODNAR, Klement, GOLOB, Urša, URŠIČ, Matjaž, JAVERNIK, Pina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko. Javnomnenjska raziskava o sprejemljivosti odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina v občini Krško : raziskovalno poročilo ARAO 028-09. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2009. 92 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30920797]

  82. URŠIČ, Matjaž, ZAVRATNIK ZIMIC, Simona, TRČEK, Franc, KOS, Drago, HOČEVAR, Marjan, ZORMAN, Anže. Končno poročilo o rezultatih 1. dela javnomnenjske raziskave: Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in ljubljanski regiji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede, okt. 2009. 151 f., [pril.], Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29302621]

  83. GOLIČNIK, Barbara, NIKŠIČ, Matej, NIKŠIČ, Matej, REPIČ VOGELNIK, Katja, MUJKIĆ, Sabina, TOMINC, Biba, URŠIČ, Matjaž. Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem prostoru : (št. V5-0302) : raziskovalni projekt za potrebe CRP "Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Zvezek 2 : končno poročilo, Urbanistični kriteriji. Težišče 5, Uravnoteženi regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS, 2008. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2283459]

  84. HOČEVAR, Marjan, URŠIČ, Matjaž, BUGARIČ, Boštjan. Raznovrstnost vsebin: kulturno, turistično, storitveno in družabno oživljanje središča : raziskovalni projekt : končno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, 2007. 119 f., [7] f. barvnih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 27204445]

  85. SIMONETI, Maja, ŠORN, Maša, CUNDER, Karmen, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ČELIK, Matevž, PLANIŠČEK, Anja, MALJEVAC, Tanja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, URŠIČ, Matjaž. Research report on strategy for spatial education : working paper "Raising Awareness of Value of Space" through the Process of Education, (Interreg III B CADSES, Project No. 5C025). [S.n.], 2007. 173 str. [COBISS.SI-ID 4028001]

  86. ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, BIZJAK, Igor, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, GOLIČNIK, Barbara, GULIČ, Andrej, JAKOŠ, Aleksander, KERBLER, Boštjan Kefo, MIHELIČ, Breda, MLADENOVIČ, Luka, MUJKIĆ, Sabina, MUŠIČ, Barbara, NIKŠIČ, Matej, PLEVNIK, Aljaž, PRAPER, Sergeja, SENDI, Richard, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, COTIČ, Boštjan, HOČEVAR, Marjan, JUVANC, Alojzij, KAVAŠ, Damjan, KOMAN, Klemen, KOS, Drago, PANJAN, Jože, PRELOVŠEK, Andrej, SLAČEK, Mojmir, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž, ŽURA, Marijan, GOLOBIČ, Mojca, KOZAMERNIK, Jana, STANIČ, Ivan, GUBINA, Ferdinand, GUBINA, Andrej, MARC, Dušan, STOJIČ, Zoran. Strategija prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana : projekt : dopolnjeni predlog Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana, (Novi prostorski akti Mestne občine Ljubljana). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2007. 2 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2238915]

  87. KOS, Drago, URŠIČ, Matjaž, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc. Diskurzivna analiza besedil o (ljubljanskem) urbanizmu : raziskovalni projekt : končno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, 2006. 119 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27204189]

  88. ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, NIKŠIČ, Matej, URŠIČ, Matjaž, GOLIČNIK, Barbara, CIRMAN, Andreja. Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) : konkurenčnost Slovenije 2001-2006 : 5-uravnotežen regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja : mapa 3. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2006. 110 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2210499]

  89. STANIČ, Ivan, GOLOBIČ, Mojca, KOS, Drago, URŠIČ, Matjaž, MUŠIČ, Barbara. Celovita študija nosilne zmogljivosti za področje poselitve v občini Izola. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2005. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2116035]

  90. KOS, Drago, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž. Priprava scenarijev regionalnega razvoja za izračun dolgoročnih projekcij gibanja prebivalcev in zaposlenih za pripravo bilance ponudbe in povpraševanja po zazidljivih zemljiščih : končno poročilo. Ljubljana: Univerz v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo, 28. okt. 2005. 109 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24855645]

  91. KOS, Drago, MANDIČ, Srna, URŠIČ, Matjaž, BOŠKIĆ, Ružica, FILIPOVIČ HRAST, Maša. Living in Ljubljana : results of the questionnaire survey in Ljubljana : research project RE-URBAN MOBIL "Reurbanisation of inner city residential areas on condition of demographic change". Ljubljana: City Municipality of Ljubljana (MOL); Leipzig: Centre for Environmental Research (UFZ), julij 2004. [COBISS.SI-ID 24106077]

  92. KOS, Drago, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž, HOČEVAR, Marjan. Prenova stanovanjskih sosesk v Ljubljani - Savsko naselje : sociološka anketna raziskava : poročilo raziskovalnega projekta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, FDV, Inštitut za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo: Urbanistični inštitut, Junij 2004. 50 f., tabele. [COBISS.SI-ID 25428573]

  93. HOČEVAR, Marjan, KOS, Drago, MAKAROVIČ, Jan, TRČEK, Franc, ŠTEBE, Janez, URŠIČ, Matjaž. Vrednote prostora in okolja : 3. fazno in končno poročilo : sumarnik javnomnenjske raziskave - ankete in interpretacija rezultatov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2. jul. 2004. Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24855133]

  94. KOS, Drago, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž. Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji : (Slovensko javno mnenje o avtocestah) : zaključno poročilo : 2002. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo, sept. 2002. Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24830045]

  95. URŠIČ, Matjaž, ZAVRATNIK ZIMIC, Simona, ZORMAN, Anže, KOS, Drago, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc. Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani - analiza percepcije zgoščevalne takse. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo, julij 2011. 75 f., Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 30688861]

  96. URŠIČ, Matjaž. Osnutek zasnove uporabe CSU Rog - analiza fokusnih skupin : (končno poročilo). Ljubljana: [s. n.], junij 2011. 62 f. http://www.secondchanceproject.si/wp-content/uploads/Analiza_osnutek_ZU_FINAL.pdf, http://www.secondchanceproject.si/wp-content/uploads/UC_Summary_ENG_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 30688605]

  97. PODNAR, Klement, URŠIČ, Matjaž, KAMIN, Tanja, GOLOB, Urša. Recenzija Poročila o sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem (družbenem) okolju kot strokovne podlage za potrebe DPN in Predloga sistematizacije merjenja družbene sprejemljivosti projekta odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2009. 40 str. [COBISS.SI-ID 30920541]

  98. KOS, Drago, HOČEVAR, Marjan, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž, KAVČIČ, Matic. Razvojno-prostorske dileme Občine Grosuplje : osnutek poročila o javnomnenjski raziskavi: strnjen prikaz za občinske svetnike : izbrane namenske analize in komentarji. [Ljubljana]: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za prostorsko sociologijo, [2006?]. 42 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27203933]

  99. STANIČ, Ivan, BIZJAK, Igor, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, GOLIČNIK, Barbara, GULIČ, Andrej, JAKOŠ, Aleksander, KERBLER, Boštjan Kefo, MIHELIČ, Breda, MLADENOVIČ, Luka, MUJKIĆ, Sabina, MUŠIČ, Barbara, NIKŠIČ, Matej, PLEVNIK, Aljaž, PRAPER, Sergeja, SENDI, Richard, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, TOMINC, Biba, HOČEVAR, Marjan, JUVANC, Alojzij, KAVAŠ, Damjan, KOMAN, Klemen, KOS, Drago, PANJAN, Jože, PRELOVŠEK, Andrej, SLAČEK, Mojmir, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž, ŽURA, Marijan. Strategija prostorskega razvoja mestne občine Ljubljana : delovna verzija 1, (Novi prostorski akti Mestne občine Ljubljana). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2006. 2 zv.(174; 200 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2227907]

  100. STANIČ, Ivan, BIZJAK, Igor, DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, GOLIČNIK, Barbara, GOLOBIČ, Mojca, GULIČ, Andrej, JAKOŠ, Aleksander, KERBLER, Boštjan Kefo, MIHELIČ, Breda, MLADENOVIČ, Luka, MUJKIĆ, Sabina, MUŠIČ, Barbara, NIKŠIČ, Matej, PLEVNIK, Aljaž, PRAPER, Sergeja, SENDI, Richard, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, TOMINC, Biba, HOČEVAR, Marjan, JUVANC, Alojzij, KAVAŠ, Damjan, KOMAN, Klemen, KOS, Drago, PANJAN, Jože, PRELOVŠEK, Andrej, SLAČEK, Mojmir, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž, ŽURA, Marijan. Strategija prostorskega razvoja Mestne občine Ljubljana : delovna verzija 2, (Novi prostorski akti Mestne občine Ljubljana). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2006. 2 zv., ilustr. [COBISS.SI-ID 2228163]

  101. ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, URŠIČ, Matjaž, CIRMAN, Andreja, VIŠNAR, Katarina. Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih : vmesno poročilo o rezultatih raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) : konkurenčnost Slovenije 2001-2006 : 5-uravnoteženi regionalni in prostorski razvoj : mapa 1 (fazi 1 in 2). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2005. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2119363]

  102. ŠAŠEK-DIVJAK, Mojca, ČERNIČ MALI, Barbara, URŠIČ, Matjaž, CIRMAN, Andreja, GORŠIČ, Nina. Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih : vmesno poročilo o rezultatih raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) : konkurenčnost Slovenije 2001-2006 : 5-uravnoteženi regionalni in prostorski razvoj : mapa 2 (faza 3). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2005. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2175939]

 • Matjaž Uršič je zaposlen kot raziskovalec na Centru za prostorsko sociologijo, ki deluje na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V prvi vrsti se ukvarja z raziskovanjem procesov družbeno-kulturne preobrazbe mest in sodobnih urbanih fenomenov v kontekstu procesov globalizacije. Trenutno se še posebej posveča analizi prostorskih in okoljskih vrednot prebivalcev Slovenije in Evrope, pojasnjevanju interakcij med urbanim okoljem ter njegovo bližnjo in širšo okolico, analizi novih prostorskih trendov suburbanizacije, dezurbanizacije, poselitvenih sistemov. Vključen je v več mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki se ukvarjajo s kulturno potrošnjo, revitalizacijo in spreminjanjem vloge mestnih središč. Med drugim je avtor knjige: Urbani prostori potrošnje (2003) v kateri obarvava sodobne procese preobrazbe mest in raziskuje funkcionalne možnosti nadaljnjega razvoja (revitalizacije) občutljivih mestnih območij in soavtor del: Protiurbanost kot način življenja(2007); Kreativna urbana regeneracija (2012) v katerih so obravnavani širši družbenorazvojni dejavniki, ki določajo vsakdanji življenjski utrip slovenskih mest.
 • 1.01 Izvirni znanstveni članek

  1. URŠIČ, Matjaž. Preservation or degradation of local cultural assets in central Tokyo - the case of the plans to relocate the tsukiji fish market. Innovative issues and approaches in social sciences, Jan. 2013, vol. 6, no. 1, str. 35-63, ilustr. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-Volume6-Number1-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 31857757]

  2. URŠIČ, Matjaž. Avtomobilizacija in spreminjanje urbanih prostorov potrošnje na slovenski obali : od "mesta pešcev" k "mestu avtomobilskih potrošnikov". Ann, Ser. hist. sociol., 2012, letn. 22, št. 1, str. 261-276, ilustr., zvd., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2251219]
  3. URŠIČ, Matjaž, KRIŽNIK, Blaž. Comparing urban renewal in Barcelona and Seoul : urban management in conditions of competition among global cities. Asia Europe journal, 2012, vol. 10, no. 1, str. 21-39, ilustr., doi: 10.1007/s10308-012-0319-1. [COBISS.SI-ID 31219549]
  4. URŠIČ, Matjaž. Urbanisation history of Slovenia in the context of Eastern and South-Eastern European countries. Eur. Q. Polit. Attitudes Mentalities, Sep. 2012, vol. 1, iss. 1, graf. prikazi. https://sites.google.com/a/fspub.unibuc. ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/matjaz-ursic---full-paper-volume-1-issue-no-1-september-2012. [COBISS.SI-ID 31498589]
  5. URŠIČ, Matjaž. Med deklarativnostjo in aktivizmom : javno mnenje in izvajanje novih prometnih ureditev v Ljubljani. IB rev. (Ljubl., Tisk. izd.). [Slovenska izd.], 2012, letn. 46, št. 1, str. 71-80, tabele, graf. prikazi. http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/ib/2012/IB-01-12-splet.pdf#page=71. [COBISS.SI-ID 31217245]
  6. URŠIČ, Matjaž. Tovarna Rog kot sredstvo urbane revitalizacije ali ekonomske regeneracije mesta? : družbeni vidiki prenove nekdanjih industrijskih območij = Rog factory as a means of urban revitalisation or economic regeneration of the city? : social aspects of renovation of former industrial areas. AB, Arhit. bilt., jul. 2011, letn. 41, št. 190/191, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 31074141]
  7. URŠIČ, Matjaž. The diminished importance of cultural sustainability in spatial planning: the case of Slovenia. Culture and local governance, 2011, vol. 3, no. 1/2, str. [101]-116. https://www.zotero.org/groups/culturalsustainability/items/itemKey/VUTABB6E. [COBISS.SI-ID 30234205]
  8. URŠIČ, Matjaž. Globalisation with local flavour? : transformation of spatial values and new localism trend in Slovenia. Sociol. rom., 2011, vol. 9, nr. 3, str. 7-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 31231069]
  9. URŠIČ, Matjaž. 'Jutaek gogeupwareul wihan yesul' : hawimunhwa yesul gongdongchereul siui gyeongjejeok, dosijeok hwalseonghwaui sudaneuro iyonghagi = "Gentryfing art" : using subcultural art communities as a meand for a city's urban and economic revitalisation. Mi'sul i'lon gwa hyeonjang, 2010, je10ho, str. 159-182. [COBISS.SI-ID 30462301]
  10. URŠIČ, Matjaž. Destruktivna tekmovalnost med slovenskimi mesti in podeželjem. Teor. praksa, mar.-jun. 2010, letn. 47, št. 2/3, str. 476-494, graf. prikazi, zvd. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20102-3_Ursic.pdf. [COBISS.SI-ID 29482077]
  11. URŠIČ, Matjaž. Managing diversity in the post-socialist city : globalisation, spaces of consumption and exclusion of local urban cultures. Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Sociol. (Online), Jun. 2009, year 54, iss. 1, str. 101-122, tabele, graf. prikazi. http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/429.pdf. [COBISS.SI-ID 28633437]
  12. URŠIČ, Matjaž. Arhitekture bolečine - izkustvo bolečine in uveljavljanje telesu neprilagojenih družbenoprostorskih estetskih praks. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], apr. 2008, letn. 24, št. 57, str. 59-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 27196765]
  13. URŠIČ, Matjaž. Problem popularizacije strokovnih besedil: analiza medijskih diskurzov o ljubljanskem urbanizmu = The problem of popularisation of expert texts: analysis of media discourses on Ljubljana ubanism. Urbani izziv (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 19, št. 1, str. 66-76, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27522397]
  14. URŠIČ, Matjaž. Modernizacija prometa v obdobju industrijske urbanizacije - bogata zapuščina ali breme teženj k povečevanju mobilnosti v slovenskih mestih?. Urbani izziv (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2006, letn. 17, št. 1/2, str. 18-29, 180-186. [COBISS.SI-ID 27036765]
  15. URŠIČ, Matjaž. Spreminjanje bivalne kakovosti in stanovanjska mobilnost v Ljubljani : naraščanje socialne nestabilnosti v večjih stanovanjskih soseskah? = Changing the quality of living and housing (residential) mobility in Ljubljana : increase of social instability in larger housing estates?. Urbani izziv (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2005, let. 16, št. 2, str. 36-47, 156-163. [COBISS.SI-ID 2232003]
  16. URŠIČ, Matjaž. Prostorska organizacija zaznavanja in regulacija telesnega delovanja : globalizacija turizma in krepitev vloge prostorov potrošnje. Teor. praksa, september/oktober 2003, letn. 40, št. 5, str. 874-890. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20035ursic.PDF. [COBISS.SI-ID 22523485]
  17. URŠIČ, Matjaž. Kartografi postmodernizma : vpliv kritične infrastrukture na subjektivno dojemanje prostora. Teor. praksa, nov. 2001, let. 38, št. 5, str. 881-896. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20015Ursic.PDF. [COBISS.SI-ID 20904797]

  1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  42. URŠIČ, Matjaž. Public perception of changes in Ljubljana's transport and mobility system : identifying key themes, barriers and relevant stakeholders. V: TRČEK, Franc (ur.), KOS, Drago (ur.). Rethinking everyday mobility : results and lessons learned from the CIVITAS-ELAN project. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: = The Publishing House of the Faculty of Social Sciences: CIVITAS ELAN, 2012, str. 65-87, ilustr. [COBISS.SI-ID 31635293]
  43. URŠIČ, Matjaž. The importance of culture in urban regeneration practices. V: FISCHER, Katrin. Revitalisation through arts and culture : new developments for 5 European industrial complexes. Nürnberg: Second Chance, cop. 2012, str. 29-37, fotogr. [COBISS.SI-ID 31891037]
  44. URŠIČ, Matjaž. Cultural diversity in the transnational city : fear of globalisation and exclusive spatial demarcation of immigrants. V: BOUCHER, Gerard W. (ur.). Transnationalism in the global city, (Maior series, vol. 6). Bilbao: University of Deusto, 2012, str. 27-43, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31156317]
  45. URŠIČ, Matjaž. Tako blizu, pa tako daleč - bivanje med kraji in nekraji Marca Augéja. V: MURNIK, Maja (ur.), AUGÉ, Marc. Nekraji : uvod v antropologijo nadmodernosti, (Zbirka Mediakcije, knj. št. 9). Ljubljana: Maska, 2011, str. 131-159. [COBISS.SI-ID 30887773]
  46. KRIŽNIK, Blaž, URŠIČ, Matjaž. Urbana preobrazba Ljubljane : naraščanje potrošnje, monumentalizacija in pomanjkljiva infrastruktura = Urban change of Ljubljana : growing consumption, monumentalization and deficient infrastructure. V: BUGARIČ, Boštjan (ur.). Urbanost : 20 let kasneje : 20 years later. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010, str. 19-26, 27-30. [COBISS.SI-ID 30233437]
  47. URŠIČ, Matjaž. Managing cultural diversity in the city : exclusion/inclusion of (sub)cultures as a factor for urban regeneration. V: ECKARDT, Frank (ur.). Culture and the city, (Future urban research in Europe, vol. 3). Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, cop. 2009, str. 85-102, ilustr. [COBISS.SI-ID 29153117]
  48. URŠIČ, Matjaž. The problem of "expert interpretative vacuum" in media discourses - discourse analysis of texts on Ljubljana urbanism. V: ECKARDT, Frank (ur.). Media and urban space : understanding, investigating and approaching mediacity. Berlin: Frank & Timme, cop. 2008, str. 145-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 27061341]
  49. HOČEVAR, Marjan, URŠIČ, Matjaž, KOS, Drago, TRČEK, Franc. Changing of the Slovene urban system: specific socio-spatial trends and antiurban public values / attitudes. V: ECKARDT, Frank (ur.). Paths of urban transformation, (The European city in transition, vol. 5). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, 2005, str. 281-300, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25013597]
  50. URŠIČ, Matjaž. Compact and spread city - global networks and local differences. V: HOČEVAR, Marjan (ur.), TRČEK, Franc (ur.). Glocal localities. Salzburg: Kulturverlag Polzer, 2002, str. 169-175, graf. prik. [COBISS.SI-ID 21845341]
  51. URŠIČ, Matjaž. Veliko mesto malih nakupov - "To je moje mesto". V: KOS, Drago (ur.). Sociološke podobe Ljubljane, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2002, str. 61-79, fotogr. [COBISS.SI-ID 21875293]
  52. URŠIČ, Matjaž. Tekoča moderna - v iskanju pozitivne svobode. V: BAUMAN, Zygmunt. Tekoča moderna, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2002, str. 273-292. [COBISS.SI-ID 21528669]

  2.01 Znanstvena monografija

  69. ŽAUCER, Tadej, PETERLIN, Marko, URŠIČ, Matjaž, OČKERL, Petra, MARN, Tatjana. Kreativna urbana regeneracija : priložnosti v Ljubljanski urbani regiji = Creative urban regeneration : potentials in the Ljubljana Urban Region. Ljubljana: IPoP, Inštitut za politike prostora, 2012. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-92936-6-9. [COBISS.SI-ID 72063233]
  70. URŠIČ, Matjaž, HOČEVAR, Marjan. Protiurbanost kot način življenja, (Knjižna zbirka Ost, 02). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-235-310-0. [COBISS.SI-ID 236570880]
  71. URŠIČ, Matjaž. Urbani prostori potrošnje, (Knjižna zbirka Teorija in praksa). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2003. 133 str., ilustr., tabele. ISBN 961-235-144-9. [COBISS.SI-ID 128174848]

   

  2.02 Strokovna monografija

  72. KOS, Drago, HOČEVAR, Marjan, GANTAR, Pavel, TRČEK, Franc, URŠIČ, Matjaž. Pogledi na Ljubljano : ideje o razvoju, Esejistična anketa, (Strokovna gradiva za pripravo novega prostorskega plana Mestne občine Ljubljana). Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2001. 122 str. ISBN 961-6390-04-X. [COBISS.SI-ID 111177216]  Osebna bibliografija
 • Matjaž Uršič - Osebna predstavitvena stran:

  http://www2.arnes.si/~mursic14/