Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Vladimir Prebilič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Vladimir Prebilič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-331
  Email: is.jl-inu.vdf@ciliberp.rimidalv
  Govorilne in uradne ure:
  Vsak vsak petek od 11.00 do 12.00 ure in 16. do 17. ure. 

  Prostor:
  AP 25
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Obramboslovna geografija
  Temelji Evropske unije
  Vojaška zgodovina

  Podiplomski študij
  Geopolitika
  Magistrsko delo OBR in VŠ
  Ekspertna področja:
  Nevojaški varnostni izzivi, sodobna vojaška zgodovina, patriotizem v sodobnih družbah, civilno vojaški odnosi
 • Izr. prof. dr. Vladimir Prebilič 

  Rojen 21. 5. 1974 v Ljubljani. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1998 na dvopredmetnem programu A - zgodovina in B - geografija. Že v času študija je poučeval na Ljudski univerzi v Kočevju, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Ob Rinži Kočevje ter Gimnaziji Kočevje. V tem času je opravil tudi strokovni izpit. Kot Zoisov štipendist je istega leta nadaljeval s študijem na podiplomskem programu obramboslovja na Fakulteti za družbene vede. Magistriral je leta 2001 na obramboslovju, kjer je s pomočjo štipendije Komisije EU preučeval konverzijo vojaških objektov v ZRN, ZDA in VB. Kot štipendist nemškega zveznega obrambnega ministrstva - Štipendija Manfreda Wörnerja je raziskoval teorijo logistike na nemški vojaški akademiji v Hamburgu in doktroriral na FDV leta 2004. Od leta 2010 je izredni profesor na oddelku za politologijo (FDV) in (so)nosilec pri predmetih: Temelji EU, Vojaška zgodovina, Obramboslovna geografija, Sodobni politični sistemi, Vojaška logistika in na podpilomski ravni predmeta Geopolitika. Med leti 2007 in 2011 je bil predstojnik Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede. Na znanstveno-raziskovalnem področju je bil do sedaj vodja petih raziskovalnih projektov, posebej pa se ukvarja z raziskovanjem domoljubja med mladimi in v multikulturnih družbah, sodobno vojaško zgodovino, nevojaškimi varnostnimi izzivi, civilno-vojaškimi odnosi in lokalno samoupravo. Zimski semester leta 2017 je gostoval kot profesor na University of Victoria, Britanska Kolumbija, Kanada, kjer je bil nosilec dveh predmetov na Faculty of Political Sciences in Faculty of Humanities. Osebna bibliografija dr. Prebiliča šteje 581 enot, od tega 43 izvirnih znanstvenih člankov, 11 preglednih znanstvenih člankov in 21 strokovnih člankov. Aktivno (z referati) je sodeloval na 34 znanstvenih mednarodnih konferencah, objavil 38 delov monografij in 8 knjig. Tekoče govori angleško, nemško in hrvaško/srbsko ter pasivno francosko. Od leta 2010 opravlja funkcijo župana občine Kočevje. Je predsednik politične skupine Socialistov v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope ter stalni udeleženec misij pri implementaciji Evropske listine o lokalni samoupravi in izvedbi lokalnih volitev v državah članicah Sveta Evrope. Od leta 2022 je predsednik Skupnosti občin Slovenijie. 
 • Občina Kočevje - www.kocevje.si