izr. prof. dr. Mitja Hafner-Fink

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Mitja Hafner-Fink, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-283
  Email: is.jl-inu.vdf@knif-renfah.ajtim
  Govorilne in uradne ure:

      - Sreda        10.00 - 11.00
      - Četrtek      16.00 - 17.00
   

  Prostor:
  C 233
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Diplomski seminar - DI-UNI
  Diplomski seminar - DI-VSP
  Kvantitativno družboslovno raziskovanje
  Metode družboslovnega raziskovanja
  Uvod v metode družboslovnega raziskovanja

  Podiplomski študij
  Primerjalno družboslovno raziskovanje - metode in raziskovalni načrti
  Ekspertna področja:
 • IZBRANA BIBLIOGRAFIJA (po letu 2005)

   

  1.01 Izvirni znanstveni članek

  EISING, Rainer, RASCH, Daniel, ROZBICKA, Patrycja, FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta. Who says what to whom? Alignments and arguments in EU policy-making. West European politics, ISSN 0140-2382. [Print ed.], 2017, vol. 40, no. 5, str. 957-980, doi: 10.1080/01402382.2017.1320175. [COBISS.SI-ID 34915933]
   
  HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta, FINK-HAFNER, Danica, EISING, Rainer, RASCH, Daniel, ROZBICKA, Patrycja. Giants and dwarfs : multilevel lobbying strategies of national interest organisations. Teorija in praksa, maj-jun. 2016, letn. 53, št. 3, str. 605-624, 839, http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_3_Hafner-Finketal.pdf. [COBISS.SI-ID 34106717]
   
  HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Vrednote, ekonomska rast in družbeni razvoj. Teorija in praksa, sep. 2016, letn. 53, posebna št., str. 232-250, 256-257, [COBISS.SI-ID 34363229]
   
  FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta. Europeanisation as a factor of national interest group political-cultural change : the case of interest groups in Slovenia. East European politics and societies, 2015, vol. 29, no. 1, str. 287-305, doi: 10.1177/0888325414535625. [COBISS.SI-ID 32724829],
   
  SMRKE, Marjan, HAFNER-FINK, Mitja. Ekonomija in religija: kriza in ekonomske orientacije vernih in nevernih Slovencev. Teorija in praksa, maj-jun. 2015, letn. 52, št. 3, str. 436-455, 565-566, http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_3_SmrkeHafner-Fink.pdf. [COBISS.SI-ID 33418077]
   
  HAFNER-FINK, Mitja, KUSTEC LIPICER, Simona, FINK-HAFNER, Danica, ČEHOVIN, Gregor. Determinants of voter behaviour at presidential elections in a post-socialist context: the case of Slovenia. Družboslovne razprave, apr. 2014, letn. 30, št. 75, str. 7-27, [COBISS.SI-ID 32637789]
   
  HAFNER-FINK, Mitja, OBLAK, Tanja. Digital citizenship as multiple political participation? : predictors of digital political participation in Slovenia. Teorija in praksa, nov.-dec. 2014, letn. 51, št. 6, str. 1284-1303, 1409, http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_6_Hafner-FinkOblak-Crnic.pdf. [COBISS.SI-ID 534527]  
   
  HAFNER-FINK, Mitja, ZAJC, Jožica, ERJAVEC, Karmen, UHAN, Samo. Trust in social actors and attitudes towards genetically modified organisms in Slovenia. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], apr. 2013, letn. 29, št. 72, str. 31-44, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 31925341]
   
  HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. Bipolarity and/or duality of social survey measurement scales and the question-order effect. Qual. quant., Feb. 2013, vol. 47, no. 2, str. 839-852, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1007/s11135-011-9569-z. [COBISS.SI-ID 30583645]
   
  UHAN, Samo, HAFNER-FINK, Mitja. Context effects in social surveys : between instrument and respondent. Teor. praksa, jan.-feb. 2013, letn. 50, št. 1, str. 233-248, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3662024]
   
  MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja. Thirty years of gender differences in self-assessed health : the case of Slovenia = Trideset let razlik v samooceni zdravja med spoloma : primer Slovenije. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2013, letn. 52, št. 2, str. 99-107, graf. prikazi. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-2/sjph-2013-0012/sjph-2013-0012.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2013-0012. [COBISS.SI-ID 2859237]
   
  HAFNER-FINK, Mitja. Political participation, democratisation and citizens' values in Europe. Teor. praksa, maj-jun. 2012, letn. 49, št. 3, str. 544-565, 602, ilustr. [COBISS.SI-ID 31364189]
   
  HAFNER-FINK, Mitja. Razred, državljanstvo in državljanski stili. Teor. praksa, jul.-avg. 2011, letn. 48, št. 4, str. 1024-1038, 1077, http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_4_Hafner-Fink.pdf. [COBISS.SI-ID 30590301]
   
  FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja. The determinants of the success of transitions to democracy. Eur.-Asia stud., Nov. 2009, vol. 61, no. 9, str. 1603-1625, doi: 10.1080/09668130903209152. [COBISS.SI-ID 28574813]
   


  1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

  RINGDAL, Kristen, HAFNER-FINK, Mitja. Changes and stability in democratic cultures : Norway and Slovenia 1990-2008. V: RINGDAL, Kristen (ur.), RAMET, Sabrina P. (ur.), FINK-HAFNER, Danica (ur.). Small states, big challenges: Norway and Slovenia in comparative perspective. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, Edition Sigma. 2016, str. 41-61, [COBISS.SI-ID 34042717]

  NOVAK, Meta, HAFNER-FINK, Mitja. Social participation, political participation and protests on the territory of the former Yugoslavia: comparative view based on social survey data. V: FINK-HAFNER, Danica (ur.). The development of civil society in the countries on the territory of the former Yugoslavia since the 1980s, (Book series Politika, 7). Ljubljana: Faculty of Social Sciences. 2015, str. 23-40. [COBISS.SI-ID 33449821]

  FINK-HAFNER, Danica, HAFNER-FINK, Mitja, NOVAK, Meta. Civil society since the 1980s on the territory of Slovenia. V: FINK-HAFNER, Danica (ur.). The development of civil society in the countries on the territory of the former Yugoslavia since the 1980s, (Book series Politika, 7). Ljubljana: Faculty of Social Sciences. 2015, str. 69-94. [COBISS.SI-ID 33450077]

  HAFNER-FINK, Mitja. Sociološki vidiki razpada Jugoslavije. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu IX. Iz zakladnice socioloških raziskav: migracij Slovencev (1973-1987) in socialne strukture jugoslovanske družbe (1983-1987), (Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 23). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK; Wien: Echoraum. 2014, str. 335-344. [COBISS.SI-ID 33034589]

  HAFNER-FINK, Mitja. Mednarodni družboslovni anketni program ISSP (International Social Survey Programme) in problemi primerjalnega družboslovnega raziskovanja. V: TOŠ, Niko (ur.). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012, (Knjižna zbirka Dokumenti SJM, 21). Wien: Echoraum; Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV-CJMMK, 2013, str. 21-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 32019037]

  HAFNER-FINK, Mitja, FINK-HAFNER, Danica, KRAŠOVEC, Alenka. Changing patterns of political participation. V: LEWIS, Paul G. (ur.). Europeanising party politics? : comparative perspectives on Central and Eastern Europe. Manchester; New York: Manchester University Press, 2011, str. 69-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 30341213]

  HAFNER-FINK, Mitja. Program Slovensko javno mnenje v okviru mednarodnega družboslovnega anketnega programa ISSP. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.). Primerjalno družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki, (Dokumenti SJM, 18). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, 2011, str. 187-211, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31248733]

  HAFNER-FINK, Mitja. Dejavniki volilnega obnašanja Slovencev na volitvah v Evropski parlament 2009 : volilna udeležba in nestanovitnost volilne izbire. V: KRAŠOVEC, Alenka (ur.). Volitve v Evropski parlament 2009, (Knjižna zbirka Politika, 2). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010, str. 65-89, tabele. [COBISS.SI-ID 30152541]

  HAFNER-FINK, Mitja, UHAN, Samo. An outline for a new concept of citizenship in a trans-national context. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.), FÁBIÁN, Zoltán (ur.), KREJČÍ, Jindřich (ur.), ZIELIŃSKI, Marcin W. (ur.). Three roads to comparative research : analytical, visual, and morphological, (Complexity, design, society, vol. 8). Vienna: Echoraum, cop. 2009, str. 195-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 28584285]

  HAFNER-FINK, Mitja. Values of the Slovenian population : local and collective or global and individual?. V: RAMET, Sabrina P. (ur.), FINK-HAFNER, Danica (ur.). Democratic transition in Slovenia : value transformation, education, and media, (Eugenia and Hugh M. Stewart '26 series on Eastern Europe). College Station: Texas A&M University Press, cop. 2006, str. 127-147. [COBISS.SI-ID 25389661]  Osebna bibliografija
 • >> Povezava na (osebno) stran za predmete, ki jih izvaja Mitja Hafner Fink: https://mhf.fdvinfo.net  

  >> Povezava na stran centra za raziskovanje javnega mnenja in množičnioh komunikacij (CJMMK): https://www.cjm.si