Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Marjeta Mencin

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Marjeta Mencin,
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-227
  Email: is.jl-inu.vdf@kalpec-nicnem.aktem
  Govorilne in uradne ure:  Govorilne
  ure med poletnim izpitnim obdobjem št. leta 2023/2024
  sreda, 19. 6.: 16.00 - 17.30 (kabinet B 105)

  drugo ob predhodnem dogovoru po e-pošti: metka.mencin-ceplak@guest.arnes.si
  Prostor:
  B 105
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Identitete
  Socialna in politična psihologija

  Podiplomski študij
  Magistrski seminar II
  Zdravje in biopolitike
  Ekspertna področja:
 • KRATEK ŽIVLJENJEPIS

  Metka Mencin Čeplak je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala iz psihologije, na Fakulteti za družbene vede pa pridobila doktorat iz družbenih ved. Trenutno na dodiplomskem študiju predava predmeta Socialna in politična psihologija ter Identitete, predavala pa je tudi predmeta Gejevske in lezbične študije ter Sociologija spolov.  V središču njenega teoretskega in raziskovalnega interesa so genealogija psihologije in kritična psihologija ter  procesi  subjektivacije, konstrukcije identitet v razmerjih dominacije in podrejanja ter identitetne politike. Raziskovalno deluje predvsem v okviru Centra za socialno psihologijo na  Inštitutu za družbene vede FDV- v raziskavah vrednostnih in življenjskih orientacij mladih je analizirala diskriminatoren položaj gejev in lezbijk, zadnja leta pa se intenzivneje ukvarja s (protislovno) vlogo šole v oblastnih razmerjih, predvsem z učinki (neoliberalnih) izobraževalnih politik in diskurzov o izobrazbi in izobraževanju in normalizacijskih  znanstvenih diskurzov o pomembnosti zgodnje skrbi za otroka na individualizacijo odgovornosti, na konstrukcijo sebstva in na reprodukcijo družbenih neenakosti.   
 • IZBRANA BIBLIOGRAFIJA


  ULE, Mirjana, MIHELJAK, Vlado, RENER, Tanja, MENCIN ČEPLAK, Metka, KURDIJA, Slavko Predah za študentsko mladino (monografija) (1996). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Urad Republike Slovenije za mladino (Zbirka Juventa). 

  ULE, Mirjana, RENER, Tanja, MENCIN ČEPLAK, Metka, TIVADAR, Blanka (2000). Socialna ranljivost mladih (monografija). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Šentilj: Aristej (Zbirka Juventa). 

  MENCN ČEPLAK, Metka (2002). Šola, služba in tiha nezadovoljstva. V: MIHELJAK, Vlado (ur.). Mladina 2000, (Zbirka Juventa). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Maribor: Aristej, str. 165-183. 

  MENCIN ČEPLAK, Metka, HLEBEC, Valentina (2012). Trust in an individual physician and its contradictions/Zaupanje v zdravnika in njegova protislovja. Zdravstveno varstvo/ Slovenian Journal of Public Health. letn. 51, št. 1, str. 53-68.

  MENCIN ČEPLAK, Metka (2013). Individualization of responsibility and school achievement. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2012, Vol. 48, No. 6: 1093–1114

  http://sreview.soc.cas.cz/uploads/eec563a26aa690ce8cd44be44af1e7474b654c00_12-6-05Ceplak11.indd.pdf

  MENCIN ČEPLAK, Metka (2006). Values of Young People in Slovenia: The Search for Personal Security. YOUNG - Nordic Journal of Youth Research, vol. 14, št. 4, str. 291-308. 

  MENCIN ČEPLAK, Metka (2003).  Dekonstruktivizem in psihologija. Psihološka obzorja/Horizons of Psychology, let. 12, št. 3, str. 103-115 


  TAŠNER, Veronika, MENCIN ČEPLAK, Metka (2011). Razlike v šolskih dosežkih deklic in dečkov ter protislovja regulacije spolov. Šolsko polje/School Field, letn. 22, št. 3/4, str. 171-195.

  MENCIN ČEPLAK, Metka. Heteronormativnost in regulacije rodnosti. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2013, letn. 23, št. 2, str. 403-414. http://zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/annales23-2.pdf.

  MENCIN ČEPLAK, Metka. Heteronormativity : school, ideology, and politics. Pedagogický časopis, ISSN 1338-1563, 2013, vol. 4, no. 2, str. 162-187, doi: 10.2478/jped-2013-0009.

  MENCIN ČEPLAK, Metka, ULE, Mirjana. On critical psychology in Slovenia. Annual review of critical psychology, ISSN 1746-739X, 2013, [No. ]10, str. 832-848. http://www.discourseunit.com/arcp10/Slovenia%20832-848.pdf.

  MENCIN ČEPLAK, Metka. Nedolžnost znanstvenih "resnic" : psihološke vednosti v mreži biooblasti. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2013, letn. 40 [i. e. 41], št. 251, str. 54-60, 220, 228.

  ROŽMAN, Sara, MENCIN ČEPLAK, Metka. Politična socializacija, izobrazba in ambivalentnost politične profesionalizacije žensk. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2012, letn. 49, št. 2, str. 356-375, 440.

     Osebna bibliografija