Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Marjan Hočevar, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-367
  Email: is.jl-inu.vdf@ravecoh.najram
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure
  Office hours

  Pomembno: govorilne ure so izključno "in situ", kabinet A210. Zoom izključno ob ponovni razglasitvi pandemije. Maska je obvezna.
  Important: office hours only "in situ", room A210. ZOOM in case of re-declaration of a pandemic. A mask is mandatory.

  Zimski semester
  : sreda (od 5.10.) / 12.15-13.30h (predhodna najava, vsaj 48 ur prej), preko el. pošte, kabinet A210.
  Winter term: Wednesday, (as of 5 October) 12.15-13.30pm (at least 48 hour prior notice), by email, room A210 
  Letni semester: sreda (od 25.2.) / 12.00-13.00h (predhodna najava) in kabinet A-210 FDV (predhodna najava)
  Summer term: Wednesday, (as of 27 February) 12.00-13.00pm CET (by appointment) and room A-210 FDV (by appointment)

  Velja tudi za študente Fakultete za arhitekturo in Erasmus študenete (na obeh fakultetah). 
  The same for the Faculty of Architecture students and Erasmus students (on both faculties).

  Prosim, da so vaša e-sporočila kratka, jasna in celovita. Navedite ime fakultete (FDV, FA) in študisjski predmet na katerega se vaše vprašanje nanaša. Odgovor v roku 72 ur. Opravka imam s 600 študenti/ Please keep your emails short but comprehensive. I'm dealing with 600 students. Please indicate the name of the faculty and the name of the course/subject you are asking for.

  Konzultacije za diplome in individualni izpiti po predhodnem dogovoru /
  Thesis consultation and individual exams by appointment.
   
  Prosim, da pred vsakim nameravanim obiskom preverite termin TUKAJ, ker so občasno možne spremembe. /
  Please, check dates HERE before each atempted visit, as some changes can occur at short notice.
   


  Prostor:
  A 210
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Prostorska sociologija
  Uvod v sociologijo

  Podiplomski študij
  Študije turizma in potovanj
  Ekspertna področja:
  prostorsko načrtovanje in urbanizem, prostorske in okoljske ekspertize, poselitev, sociologija prostora, sociologija arhitekture, prenova mestnih središč, urbana omrežja, prostorska/družbena mobilnost, potovalnost in turizem, prostorska globalizacija, evropski prostorski red, scientometrija interdisciplinarnih študij prostora, obča sociologija 

  spatial planning and urbanism, spatial and environmental expertise, settlements, spatial sociology, sociology of architecture, urban renewal, urban networks, urban mobility, spatial/social mobility, travel and tourism, spatial globalization, European spatial order, scientometrics of interdisciplinary spatial studies, general sociology