Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Marjan Hočevar, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-367
   Email: is.jl-inu.vdf@ravecoh.najram
   Govorilne in uradne ure:
   Govorilne ure
   Office hours

   Odsoten 8.2.-18.2. / Out of office 8.2.-18.2.

   Zimski semester
   : sreda 12.15-13.30h (predhodna najava, vsaj 48 ur prej), preko el. pošte, kabinet A210.
   Winter term: Wednesday,12.15-13.3 (by advance notice, 48 hour in advance via email, room A210
   Letni semester: Po predhodnem dogovoru, kabinet A210 ali ZOOM
   Summer term: By appointment, room A210 or ZOOM

   Velja tudi za študente Fakultete za arhitekturo in Erasmus študenete (na obeh fakultetah). 
   The same for the Faculty of Architecture students and Erasmus students (on both faculties).

   Prosim, da so vaša e-sporočila kratka in jasna. Navedite ime fakultete (FDV, FA) in študisjski predmet na katerega se vaše vprašanje nanaša. Odgovor v roku 72 ur./ Please keep your emails short but comprehensive. Please indicate the name of the faculty and the name of the course/subject you are asking for.

   Konzultacije za diplome in individualni izpiti po predhodnem dogovoru /
   Thesis consultation and individual exams by appointment.
    
   Prosim, da pred vsakim nameravanim obiskom preverite termin TUKAJ, ker so občasno možne spremembe. /
   Please, check terms HERE before each atempted visit, as some changes can occur at short notice.
    


   Prostor:
   A 210
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Prostorska sociologija
   Uvod v sociologijo

   Podiplomski študij
   Študije turizma in potovanj
   Ekspertna področja:
   prostorsko načrtovanje in urbanizem, prostorske in okoljske ekspertize, poselitev, sociologija prostora, sociologija arhitekture, prenova mestnih središč, urbana omrežja, prostorska/družbena mobilnost, potovalnost in turizem, prostorska globalizacija, evropski prostorski red, scientometrija interdisciplinarnih študij prostora, obča sociologija 

   spatial planning and urbanism, spatial and environmental expertise, settlements, spatial sociology, sociology of architecture, urban renewal, urban networks, urban mobility, spatial/social mobility, travel and tourism, spatial globalization, European spatial order, scientometrics of interdisciplinary spatial studies, general sociology