Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Marjan Hočevar

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Marjan Hočevar, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-367
  Email: is.jl-inu.vdf@ravecoh.najram
  Govorilne in uradne ure:
  Govorilne ure
  Office hours


  Zimski semester
  : sreda 12.15-13.30h (predhodna najava, vsaj 48 ur prej), preko el. pošte, kabinet A210.
  Winter term: Wednesday,12.15-13.3 (by advance notice, 48 hour in advance via email, room A210
  Letni semester: Po predhodnem dogovoru, kabinet A210 ali ZOOM
  Summer term: By appointment, room A210 or ZOOM

  Termini in lokacija velja tudi za študente Fakultete za arhitekturo in Erasmus študenete (na obeh fakultetah). 
  Times and location same for the Faculty of Architecture students and Erasmus students (at both faculties).

  Navedite ime fakultete (FDV, FA) in študisjski predmet na katerega se vaše vprašanje nanaša. Odgovor v roku 72 ur./ Please state the name of the faculty (FDV, FA) and the study subject to which your question refers.
  Konzultacije za diplome in individualni izpiti po predhodnem dogovoru / Thesis consultation and individual exams by appointment.
   
  Prosim, da pred vsakim nameravanim obiskom preverite termin TUKAJ, ker so občasno možne spremembe. /
  Please, check times HERE before each atempted visit, as some changes can occur at short notice.
   


  Prostor:
  A 210
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Prostorska sociologija
  Uvod v sociologijo

  Podiplomski študij
  Študije turizma in potovanj
  Ekspertna področja:
  prostorsko načrtovanje in urbanizem, prostorske in okoljske ekspertize, poselitev, sociologija prostora, sociologija arhitekture, prenova mestnih središč, urbana omrežja, prostorska/družbena mobilnost, potovalnost in turizem, prostorska globalizacija, evropski prostorski red, scientometrija interdisciplinarnih študij prostora, obča sociologija 

  spatial planning and urbanism, spatial and environmental expertise, settlements, spatial sociology, sociology of architecture, urban renewal, urban networks, urban mobility, spatial/social mobility, travel and tourism, spatial globalization, European spatial order, scientometrics of interdisciplinary spatial studies, general sociology