Skoči do osrednje vsebine

doc. dr. Barbara Rajgelj

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Barbara Rajgelj, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-167
  Email: is.jl-inu.vdf@jlegjar.arabrab
  Govorilne in uradne ure:

  sreda, 10:45-12:15


  Prostor:
  A 202
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Delovno in socialno pravo
  Temelji prava

  Podiplomski študij
  Pravni vidiki dela in socialne varnosti
  Ekspertna področja:

  delovno pravo
  pravo socialne varnosti
  participacija delavcev
  upravljanje javnih in zasebnih pravnih oseb 
  družinsko pravo
  človekove pravice

   

   

 • Izobraževanje in usposabljanje

   

  Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
  Doktorat znanosti, oktober 2005.
  Doktorska disertacija: “Vloga prostega prenosa sedeža in Societas Europaea pri harmonizaciji in konkurenci sistemov prava družb v EU”

  Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija
  Magisterij, junij 2002
  Predmeti: Primerjalno in mednarodno gospodarsko pravo, Pravo trga vrednostnih papirjev, Reševanje poslovnih sporov, Finančni in fiskalni sistemi, Pogodbe gospodarskega prava, Poslovne in finančne obveznosti, Kolizijskopravni vidiki gospodarskih poslov, Mednarodno delovno pravo, Status gospodarskih subjektov. Magistrska naloga: “Pravne posledice kršitve pogodbe”

  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  Z odliko, oktober 1999
  Diplomska naloga: “Ekonomska analiza sankcij pogodbenega prava”

  Academy of European Law, Trier, Strasbourg, Francija
  Seminar “The Jurisprudence of the ECtHR on Freedom of Expression (Art. 10)”, 2012

  Academy of European Law, Trier, Trier, Nemčija
  Seminar “Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe”, 2011

  “Rethinking the Foundations of European Community Law”, Ljubljana, Slovenija
  Profesor: J.H.H. Weiler s Harvard Law School
  Poletni semester, 1998

  Seminar “Law and Economics“, Ljubljana, Slovenija
  Profesor: Thomas Ulen z University of Illinois College of Law
  Poletni semester, 1999 

  Nagrade in štipendije

   

  Max Planck inštitut za tuje in mednarodno zasebno pravo, Hamburg, Nemčija
  Socrates Erasmus program: “Czech Law in European Context”
  Maj – avgust, 2005
  Štipendija združenja Max-Planck-Gesellschaft.

  Pravna fakulteta Karlove Univerze v Pragi, Praga, Češka republika
  Socrates Erasmus program: “Czech Law in European Context”
  Zimski semester, 1998
  Štipendistka češke vlade.

  Štipendija Zoisovega sklada, Ljubljana, Slovenija
  Štipendistka sklada za nadarjene dijake in študente: 1991-2000

  Zaposlitev in praktične izkušnje

  Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  Junij 2009 – 
  Docentka za civilno in gospodarsko pravo, visokošolska učiteljica pri predmetih: Temelji prava, Osnove prava za novinarje, Gospodarsko pravo, Delovno in socialno pravo.

  Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  Junij 2000 –junij 2009 
  Asistentka pri pravnih predmetih: Temelji prava, Inovacije in industrijska lastnina, Pravo EU, Gospodarsko pravo, Delovno in socialno pravo.

  Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  Junij 2005 – oktober 2007 
  Asistentka pri predmetu Delovno pravo in socialna varnost.

  Visoka šola za podjetništvo – GEA College, Piran, Slovenija
  Zimski semester, 2003/04 in 2004/05 
  Predavateljica predmeta Gospodarsko pravo.

  Ministrstvo za pravosodje RS, Ljubljana, Slovenija
  Pravniški državni izpit
  Opravljen marca 2003.

  Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  Maj 2000 – junij 2001
  Sodniško pripravništvo.

  Odvetniška pisarna Nine Drnovšek, Ljubljana, Slovenija
  November 1999 – maj 2000

  Raziskovalno delo

  ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ljubljana, Slovenija
  2011 – 2014 (izvajalec: Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL in Fakulteta za management UP)
  Raziskovalka v temeljnem raziskovalnem projektu “Pravno-ekonomski vidiki korporacijskega upravljanja v javnem in zasebnem sektorju kot orodja za premagovanje gospodarske in razvojne krize”

  EUROFOUND – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, Irska
  2006 – danes (izvajalec: Center za proučevanje organizacij in človeških virov IDV FDV UL in UMAR)
  Raziskovaka na projektu “European restructuring monitor”

  Institute for Employment Studies, London, Velika Britanija
  2010 – 2011
  Raziskovalka v projektu “Flexicurity in times of crisis - More and better jobs and higher productivity through partnership”

  Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  2010 – 2011
  Raziskovaka na projektu INODEL “Raziskava pravne ureditve elementov ravnanja z ljudmi, ki so pomembni za uspešno in ustvarjalno delo zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju”

  ZZZS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana, Slovenija
  2008 – 2009 (izvajalec: Center za proučevanje organizacij in človeških virov IDV FDV UL)
  Raziskovaka na projektu “Mediacija kot način doseganja enakopravnosti na trgu dela”

  ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ljubljana, Slovenija
  2007 – 2009 (izvajalec: Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL in Fakulteta za management UP)
  Raziskovalka tematsko usmerjenega splošnega raziskovalnega projekta “Pravni vidiki ter informacijskotehnološka podpora procesu demokratizacije upravljanja oseb javnega in zasebnega prava in industrijskih odnosov”

  ILO – International Labour Organisation, Ljubljana, Slovenija
  2008 (izvajalec: ILO)
  Raziskovaka in svetovalka na projektu “Socially Responsible Restructuring via Social Dialogue and Social Finance in Serbia. – Slovenia: workforce restructuring in manufacturing industry: case study”

  ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, Slovenija
  2007 (izvajalec: Obramboslovni center IDV FDV UL)
  Raziskovalka na ciljno raziskovalnem projektu Znanje za varnost in mir 2004 – 2010 “Zasnova psihološke obrambe in krizno komuniciranje”

  Ministrstvo za gospodarstvo RS, Ministrstvo za finance RS in ARRS, Ljubljana, Slovenija
  2004 – 2006 (izvajalec Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL)
  Raziskovalka v ciljnem raziskovalnem projektu – Konkurenčnost Slovenije “Vpliv evropskega korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja na konkurenčnost gospodarstva”

  ARRS – Agencija za raziskovalno dejavnost RS, Ljubljana, Slovenija
  2000 – 2004 (izvajalec Center za primerjalnopravne raziskave in razvoj IDV FDV UL)
  Mlada raziskovalka na raziskovalnem programu “ Razvoj, primerjalno pravne raziskave korporacijskih in delovnih razmerij” 

  Strokovno delo

  Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Ljubljana, Slovenija
  2010-2012
  Članica Medresorske komisije za človekove pravice

  Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana, Slovenija
  2009 – danes
  Vodja projekta »Socialna mreža in pravno svetovanje za geje, lezbijke, trans- in biseksualne osebe, istospolna pare in istospolne družine«

  Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje,Ljubljana, Slovenija
  2009 – danes
  Vodja projekta »Odprto o družbenih problemih – pro.open«

  Kampanja za vse družine  Ljubljana, Slovenija
  2010 – 2012
  Pravna svetovalka NVO s področja enakopravnosti LGBT oseb v postopku sprejemanja Družinskega zakonika

  Urad za enake možnosti RS, Ljubljana, Slovenija
  2011
  Vodja projekta »Prihodnost je ženska«

  Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije, Ljubljana, Slovenija
  2007 – danes
  Članica strokovnega sveta

  Vseslovensko združenje malih delničarjev, Ljubljana, Slovenija
  2006 – 2007
  Posebna pooblaščenka za pripravo stališč glede prevzemne zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Slovenija
  2006
  Članica strokovne skupine Ministrstva za gospodarstvo za pripravo novega Zakona o prevzemih 

  Vodstveno-organizacijska dejavnost

  Zavod za kulturo raznolikosti Open, Ljubljana, Slovenija
  2009 – danes
  Soustanoviteljica in direktorica

  Univerza v Ljubljani, Disciplinske komisije 2. stopnje UL, Ljubljana, Slovenija
  2012 – danes
  Namestnica predsednika Disciplinske komisije 2. stopnje UL

  Univerza v Ljubljani, Statutarna komisija, Ljubljana, Slovenija
  2009 – 2013
  Podpredsednica Statutarne komisije UL

  Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  2009 – 2011
  Predsednica Disciplinske komisije 1. stopnje FDV UL

  Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
  2006 – 2008
  Pravna svetovalka vodstva FDV UL 

  Jeziki

  Jezik pisno govor
  Slovensko 5 5
  Angleško 5 5
  Češko 4 5
  Nemško 3 3
  Srbsko, hrvaško, bosansko 3 3
  Italijansko 2 3
  Francosko 2 2