Skoči do osrednje vsebine

[Iz študija v prakso: znanje za razvoj] - Nino Zajc


Nino Zajc
Zaposlitev:  Vodja plansko – analitske službe
Orgenizacija: Splošna bolnišnica Novo mesto
Aktualni program: magistrski študijski program Družboslovna informatika

 

 

Nino novicaKako se spominjate svojega časa na FDV?

Svojega časa na FDV se zelo rad spominjam. Vsako leto je bilo nekaj posebnega; od prvih brucovskih korakov - občutnih sprememb v primerjavi s predhodnim srednješolskim sistemom, pestrega obveznega predmetnika v prvih letih kot tudi zelo usmerjenega predmetnika v kasnejših letnikih.

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši karierni poti?
Na kratko bi lahko rekel, da mi je FDV omogočil pridobitev poznavanja širine družbenih ved, tako funkcioniranje na makro (družbe kot celote) kot tudi funkcioniranja na mikro ravni (posameznik). Med študijem sem bil vseskozi aktiven tudi v mladinskih organizacijah, v katerih sem lahko aktivno uporabljal pridobljeno znanje. Kasneje, pred zaključkom prve stopnje, sem opravil tudi pripravništvo v Evropskem parlamentu v Bruslju.

Prek projektov na FDV sem sodeloval tudi s Statističnim uradom RS, Ekonomsko fakulteto in ostalimi institucijami. Tako sem spoznal veliko ljudi, od katerih sem se tudi veliko naučil. Po zaključeni magistrski nalogi sem se zaposlil na Statističnem uradu RS, kjer sem bil zaposlen 6 let.

Kaj bi svetovali študentom in študentkam FDV?
Študentom bi svetoval, da pri sestavljanju predmetnika ne gledajo zgolj na zahtevnost ter obveznosti posameznega predmeta, temveč da pri sestavljanju predmetnika izbirajo predmete, ki jih zanimajo, oziroma tiste, ki jim bodo pri svoji karierni poti pomagali. Sam sem se usmeril nekoliko bolj v statistiko ter analitiko, zato sem tudi pri sestavi urnika prioritetno izbiral takšne predmete.

Imate kakšen nasvet pri iskanju zaposlitve?
Predvsem je potrebno biti in ostati v stiku s trenutnimi standardi in razvoju na področjih, ki te zanimajo. Ne sme vam biti nerodno stopiti v stik s profesorjem, ga prositi za pomoč ali dodatne obrazložitve. Če boste opravljali študentsko delo, vedno iščite takšno delo, ki vam bo pisano na kožo oziroma bo v povezavi z vašim zanimanjem in izobraževanjem. Tudi na tem področju vam lahko pomagajo profesorji.

 
Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki?
Trenutni trendi v zdravstvu so predvsem digitalizacija, beleženje podatkov in storitev, ki jih pacienti potrebujejo, ter pravilno obračunavanje in vrednotenje le teh.

Zakaj je družboslovje pomembno?
Družboslovje je pomembno predvsem zaradi razumevanja človeške družbe oziroma okolja, v katerem živimo. Družboslovje nam pomaga pri raziskovanju človeškega vedenja, razvoju politik, razumevanju različnih kultur ter pri spremljanju družbenih sprememb.

Več o študiju na FDV in preostale intervjuje si lahko preberete na povezavi

 

 

 

 

 

 Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. januar 2024 | v kategoriji: Kariernik