Skoči do osrednje vsebine

[Iz študija v prakso: znanje za razvoj] - Blaž Pernat


Blaž Pernat
Zaposlitev: Novinar
Organizacija: Radiotelevizija Slovenija
Aktualni program: dodiplomski študijski program Novinarstvo

 

Blaž novica

Kako se spominjate svojega časa na FDV?
Študentsko obdobje me je odlično pripravilo na karierno pot in odraslo življenje nasploh. Dalo mi je vse potrebno znanje in veščine za opravljanje novinarskega poklica, hkrati pa poskrbelo tudi za nujno potrebno družabnost. Še posebej hvaležen sem za obiske medijskih hiš tako pri nas kot tudi v tujini, kjer smo iz prve roke spoznavali delo novinarjev, urednikov in drugih medijskih delavcev. Predvsem pa smo ugotovili, da delo v medijih ni samo delo, temveč predvsem življenjski slog. 

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši karierni poti?
Z veliko različnimi predmeti predvsem v prvem letniku – vsi mi še zdaleč niso bili všeč – sem pridobil splošno izobrazbo, ki je za opravljanje novinarskega dela nujno potrebna. Še toliko bolj, ker delam v uredništvu dnevnoinformativnih oddaj na Radiu Slovenija, kjer se srečujemo s temami v javnem interesu z najrazličnejših področij – nekatere so mi zelo blizu, druge precej daleč. Vendar imam s pridobljeno izobrazbo dovolj samozavesti, da se lotim vsake, ki je del naših informativnih oddaj. 

Ko so bili temelji na koncu prvega letnika postavljeni, je z vsakim naslednjim sledilo več specializiranih predmetov, ki so me bolj pritegnili. Še posebej predmeti, namenjeni spoznavanju radia in pridobivanju radijskih veščin. Pripravljali smo radijske prispevke, se učili slovenske zborne izreke, pridobljeno znanje pa mi je nato precej olajšalo prehod med novinarje in govorce javnega radia.

Kaj bi svetovali študentom in študentkam FDV?
Naj čim bolj izkoristijo študentsko obdobje za pridobivanje znanj, veščin (seveda tudi obštudijskih), naj se udeležijo ekskurzij, izmenjav, nabirajo delovne izkušnje (po možnosti v svoji stroki), naj nikakor ne zanemarjajo družabnega življenja. Ob vsem tem pa naj ne pozabijo primarnega namena študija - končanje študija. 

Imate kakšen nasvet pri iskanju zaposlitve?
Zelo pomembno je čimprejšnje nabiranje delovnih izkušenj, zato študentom svetujem, da že med študijem opravljajo novinarsko delo. A ob tem ne smejo pozabiti na študij, saj se je, če dovoliš, da te služba povsem posrka, zelo težko še kdaj vrniti k študiju.

Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki?
Vse manj je novinarjev, specializiranih za posamezna področja, od novinarjev se pričakuje, da lahko poročajo o čemerkoli. Prav tako morajo imeti vse več tehničnih spretnosti. Od radijskih novinarjev se denimo ne pričakuje samo, da so brezhibni pri avdiomontaži, ampak morajo svoje vsebine opremljati tudi na spletu. Precej nespodbuden trend v novinarstvu pa je prekarnost. Tudi jaz sem več let dneve in noči preživljal v službi brez plačanega dopusta, bolniškega dopusta, plačane malice, povrnjenih potnih stroškov. Nekateri moji kolegi, s katerimi sem začel novinarsko pot, so še vedno ujeti v tem brezperspektivnem položaju.

Zakaj je družboslovje pomembno?
Družboslovje posamezniku omogoča, da razume svet okoli sebe. Da je kritičen in da zna svojo kritiko tudi utemeljiti. Da se ubrani všečnih populističnih idej, ki ponujajo preproste rešitve za kompleksne probleme. Hkrati pa nas družboslovje uči poslušati drugače misleče in razumeti potrebe različnih družbenih skupin. Uči nas sobivanja. 

 

Več o študiju na FDV in preostale intervjuje si lahko preberete na povezavi.

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 18. januar 2024 | v kategoriji: Kariernik