Skoči do osrednje vsebine

[Iz študija v prakso: znanje za razvoj] - Andraž Melanšek


Andraž Melanšek 
Zaposlitev: Član mirovne misije OZN v Maliju
Organizacija: Organizacija združeni narodi
Aktualni program: dodiplomski študijski program Mednarodni odnosi

 

Andraž novica

Kako se spominjate svojega časa na FDV?
Zame osebno je bilo to obdobje odkrivanja novih znanj, pridobivanja prijateljev in osebne rasti. V prvem letu so predavalnice na začetku pogosto pokale po šivih, čeprav nas je proti koncu leta na predavanja hodilo le nekaj. Predavanja sem rad obiskoval, tudi tista, ki niso bila tesno povezana z izpitno literaturo in navkljub stalnim kuhinjskim vonjavam iz Šumija pod nami. Spomnim se prvih debelih knjig in skript. Neskončnega kopiranja in stanja v vrsti. V mojem času je bil podrt tudi star FDV dom in izgrajen nov. Imeli smo res lepe pogoje za študij. Najbolj pa sem vesel, da mnogi profesorji niso bili samo podajalci znanja, ampak pogosto mentorji, pobudniki, podporniki ter vzorniki. Odprli so mi nove horizonte razmišljanja, podali nova znanja in privzgojili ljubezen do razumevanja in iskanja bistva. Spominjam se prvih ur ruščine in neusmiljenega vsakotedenskega piljenja nemščine. Z diplomo sem dobil znanje svetovnega kova za delček cene, ki bi ga zanj plačal v tujini. Hkrati pa sem dobil vstopnico za preboj na trg dela in študij doma ter v tujini. 

Kako je FDV prispeval k uspehu na vaši karierni poti?
FDV mi je dal odlične temelje za poklicno pot. Znanja in izkušnje, ki sem jih nesel s sabo, se lahko primerjajo s tistimi z najboljših svetovnih univerz. Zaradi predhodne odlične podlage mi študij v tujini ni predstavljal težav, prav tako pa zaradi FDV-ja lahko samozavestno opravljam službe v različnih državah na raznolikih področjih zasebnega in javnega sektorja. FDV me je izoblikoval v kritično razmišljujočega posameznika, ki svet ne vidi črno-belo. Brati med vrsticami, postavljati dejstva v kontekst, dvomiti in misliti z lastno glavo je v naši družbi vedno bolj pomembno. Nas niso izobraževali le za poklic, ampak smo morali pokazati veliko iznajdljivosti in ustvarjalnosti. Izpopolnili smo tudi znanje tujih jezikov do te mere, da lahko samozavestno delamo po svetu. 

Kaj bi svetovali študentom in študentkam FDV?
FDV je odlična izobrazba, a redko poklic. Poklic si bodo morali ustvariti sami z uporabo znanj, ki so jih pridobili v času študija ali pa z njihovo nadgradnjo. Študentom in študentkam bi svetoval študijsko odprtost, zvedavost ter vedoželjnost in zavedanje, da trdo delo še vedno pogosto obrodi lepe rezultate. Izobraženi, razmišljujoči diplomanti, ki se znajdejo v najrazličnejših položajih, so vsakemu delodajalcu zlata vredni. Prednost FDV je hkratno poznavanje različnih disciplin, na primer psihologije, ekonomije, religiologije, prava in politologije. Interdisciplinarnost je po mojem velika tržna prednost. V vsakem primeru je pa na študentih samih, da teorijo čim prej združijo s prakso.

Imate kakšen nasvet pri iskanju zaposlitve?
Fakulteta mnogo omogoča, ponujeno je treba le vzeti. Pomembna je proaktivnost in udejstvovanje v dejavnostih izven akademskega področja. V profesionalnem svetu so vedno pomembne izkušnje, ki so najboljši napovedovalec prihodnje uspešnosti. Vsi zaposlovalci gledamo na to. Sem tudi pristaš mentorstva in podpiranja mladih upov, česar je v Sloveniji premalo. Povezovanje s predhodniki, ki že opravljajo določene poklice, je zagotovo dober način za pridobitev pripravništva in s tem izkušenj. Predlagal bi tudi delo na socialnih veščinah vsakega posameznika, saj si zelo pogosto priložnosti ustvarimo sami. Spodbudil bi jih tudi, da na poklicni poti tvegajo in pokažejo osebni in profesionalni pogum, da zagrabijo priložnosti, ki jim bodo ponujene. Najbolj namreč obžalujemo poti, za katere se nismo odločili. 

Kakšni so trenutni trendi v vaši stroki?
Trendi na področju mednarodnih organizacij odsevajo družbeno-politično dogajanje v svetu. Padanje podpore multilateralizmu in vzponi najrazličnejših nacionalizmov, populizmov in ideologij postavljajo mednarodne organizacije pred vrednotne in finančne izzive, ki nimajo lahkih rešitev. Mnoge organizacije iščejo nov smisel svojega delovanja. Novo zaposlovanje je okrnjeno, trajanje zaposlitev se krajša in primanjkuje institucionalnega spomina. Čas, ko se je posameznik lahko specializiral za eno disciplino, je minil. Vsak dobri profesionalec bo moral imeti sposobnost dodatnega učenja, delovanja v različnih ekipah ter pod različnimi vodjami.  

Zakaj je družboslovje pomembno?
Družboslovje nastavlja ogledalo družbi in osmišlja naše delovanje. Avtoritarni voditelji ne marajo družboslovcev, ker znamo dogodke in trende postaviti v določeno perspektivo in se ne pustimo zlahka zapeljati lažnim prerokom. Družboslovci se naučimo dvomiti in iskati širšo sliko dogodkov, kar je pomembno v času lažnih informacij. Prav tako smo bolj prilagodljivi na hitre družbene spremembe, ki jih diktirajo nove tehnologije. Dogajanje v družbi je namreč kompleksen sistem soodvisnosti, družbene konstrukcije, moči, zgodovine, konteksta in še bi lahko naštevali. Bolj poznamo dogajanja okrog sebe, večje bomo imeli možnosti za osebni in družbeni uspeh.

Več o študiju na FDV in preostale intervjuje si lahko preberete na povezavi.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 07. februar 2024 | v kategoriji: Kariernik