Skoči do osrednje vsebine

Teorija in praksa 4/2023


V tokratni, zadnji številki revije Teorija in praksa iz leta 2023, lahko prebirate članke na temo politologije Adolfa Bibiča, gospodarske diplomacije majhnih držav, o problematiki depresije v obdobju pandemije na področju izbranih poklicnih skupin, o metafori kot politični tehnologiji ter o vojni v Ukrajini ter protokolarnih darilih.  

Tematski sklop z naslovom Družbeni in javnopolitični vidiki okoljskih tveganj skozi prizmo javnega mnenja, ki ga je uredila gostujoča urednica, dr. Brina Malnar, pa obsega pet člankov, ki osvetljujejo zorne kote dela družboslovnih analitikov, ki s pomočjo različnih vrst podatkov raziskujejo večplastne družbene posledice okoljskih vprašanj. Vabljeni k branju!

ČLANKI

 

Igor Lukšič: Heglovstvo v politologiji Adolfa Bibiča

Jure Smole, Boštjan Udovič: Gospodarska diplomacija majhnih držav v primerjalni perspektivi: primer Slovenije, Srbije in Avstrije

Žiga Selan, Janja Vuga Beršnak: Prisotnost depresije v izbranih kritičnih poklicih v obdobju pandemije v Sloveniji: primer zdravstvenega osebja, pripadnikov in pripadnic slovenske vojske ter policistov in policistk


Družbeni in javnopolitični vidiki okoljskih tveganj skozi prizmo javnega mnenja (tematski sklop):

Brina Malnar: Iskanje poti od okoljske ozaveščenosti do podpore okoljskim politikam. kaj nam povedo podatki družboslovnih anket? (Uvodnik)

Brina Malnar: Podpora politikam blažitve podnebnih sprememb: študija 64 člankov s podatki iz modula evropske družboslovne raziskave 2016 (ang)

Slavko Kurdija, Tadej Bevk: Podnebne spremembe in odnos javnosti do rabe obnovljivih virov energije

Marko Polič, Matija Svetina: Pomen okoljskih vprašanj pri zadovoljstvu z življenjem

Marjan Malešič: Javnomnenjska zaznava okoljske varnosti v Sloveniji

Sonja Bezjak, Janez Štebe: Interdisciplinarne tematske zbirke podatkov kot platforma povezovanja raziskovalcev: primer raziskav o okolju v Sloveniji


ARTICLES

Anton Bebler: Vojna v Ukrajini v primerjalni perspektivi

Ajda Hedžet: Državocentričnost v mednarodnih odnosih: analiza konstrukcije nedržavnih kolektivnih akterjev v študijah človekovih pravic

Jernej Pikalo, Petra Podobnikar: Metafora kot politična tehnologija

Simona Kukovič, Jelena Joksimović: Protokolarna darila – lepa gesta ali potencialno tveganje? Neskladnosti pri poročanju daril v Sloveniji

Mimoza Budeci: Kako raznolikost skupin ter vidik spola vplivata na vojaško profesionalnost in kako različne skupine dojemajo koncept profesionalnosti?PRIKAZI, RECENZIJE

Christopher Blattman: Why We Fight: The Roots of War and the Paths to Piece (Tomáš ŽIPAJ)

Mike Hulme: Climate Change Isn’t Everything: Liberating Climate Politics from Alarmism (Maja Turnšek)AVTORSKI POVZETKI


KAZALO LETNIKA LX


SEZNAM RECENZENTK IN RECENZENTOV LETNIKA LX


TIP_OVITEK_02_2023_01
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. januar 2024 | v kategoriji: TiP